Workshop zorgvastgoed

Het exploiteren en taxeren van zorgvastgoed is onderhavig aan een veranderend landschap. Dit vraagt om specifieke kennis. Complexgewijze verkoop van zorgvastgoed wordt als instrument overwogen in het strategisch voorraad- en dispositiebeleid van corporaties. Welke zorgcomplexen uit uw portefeuille komen in aanmerking voor verkoop? Welke regelgeving is van toepassing? Hoe dienen de complexen getaxeerd te worden in de huidige portefeuille? 

Capital Value biedt u de mogelijkheid uw kennis over dit onderwerp binnen een dagdeel bij te spijkeren.


Over de workshop

Complexgewijze verkoop van zorgvastgoed
Deel 1: Introductie zorgvastgoedmarkt
• Het veranderende landschap van zorgvastgoed
• De nieuwe Woningwet
• Oriëntatie op de zorgvastgoedmarkt

Deel 2: Analyse van het zorgvastgoed in de portefeuille
 Samenstellen verkoopvijver
• Selectiecriteria die daarbij een rol spelen

Deel 3: Het voeren van een optimaal verkoopproces
• Bepalen van de strategie en verkoopmethodiek
• Rol en belang van huurder(s) en overige stakeholders
• Regelgeving verkoop zorgvastgoed

Taxeren van uw ZOG/MOG portefeuille
Deel 1: De nieuwe Woningwet
• Waarderingsomslag in de corporatiesector
• Historie taxatiemethodieken
• Wat is marktwaarde?

Deel 2: De meerwaarde van marktwaarde
• Handboek modelmatig waarderen marktwaarde
• De verschillen tussen de basis- en full versie
• Het taxeren van zorgvastgoed

Deel 3: Het zorgvuldig doorlopen van het taxatieproces
• Hoe richt u het taxatieproces efficiënt en zorgvuldig in?
• Welke data is van belang om beschikbaar te hebben?
• Welk softwarepakket past het beste bij uw organisatie?

 

Voor wie
De workshop is ontwikkeld voor bestuurders, verkoop- en assetmanagers en beleidsadviseurs van woningcorporaties die interesse hebben in dispositievraagstukken (max. aantal deelnemers 12).

Sprekers
De workshop wordt gegeven door Manon Kuipers en Danny la Rose, zorspecialisten bij Capital Value.

Data en tijd
Datum in overleg.
10.00 - 12.30 uur (incl. lunch)

Locatie
Kantoor Capital Value, Maliebaan 85, Utrecht
Indien meerdere personen binnen uw organisatie interesse hebben in deze workshop, kunnen wij de workshop ook in-house verzorgen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Kosten
Deelname aan de workshop is kosteloos.Wat deelnemers zeggen over de workshop:

In deze workshop heb ik meer inzicht gekregen in het exploiteren en taxeren van zorgvastgoed

Efficiënte workshop; in korte tijd belangrijke ontwikkelingen helder gepresenteerd gekregen

Interessante workshop. Geeft een goede kijk op de woningbeleggingsmarkt en de mogelijkheden van complexgewijs verkopen van zorgvastgoed.