Zorgvastgoed en seniorenhuisvesting

Corporaties en zorginstellingen die in het bezit zijn van zorgvastgoed zijn de laatste jaren meer onder druk komen te staan door de (politieke) stelselwijzigingen in de zorgsector. De grootste invloed is afkomstig van de extramuralisering. De overheid vergoedt niet langer de huisvestingslasten van ouderen met een licht zorgprofiel en daarmee gepaard blijven ouderen langer thuis wonen. Ook de demografische ontwikkelingen en de transitie naar marktgedreven zorg dragen bij aan de veranderingen in het zorglandschap.


Onze dienstverlening met betrekking tot zorgvastgoed en seniorenwoningen


Wij praten u graag bij over de actualiteiten, nieuwe ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen hiervan op korte en lange termijn voor het zorgvastgoed in uw portefeuille.

Onze diensten voor zorgvastgoed:
- Hold-sell analyse
- Complexgewijze verkoop en aankoop
- Taxaties
- Research

Hold-sell analyse van uw zorgvastgoed
Het verhuren van zorgvastgoed aan een zorgexploitant of rechtstreeks aan particulieren, brengt risico’s met zich mee en vraagt om specifieke kennis. Onder andere een markt- conforme huurprijs en goede afspraken over eventuele aanpassingen aan het vastgoed, bepalen de duurzaamheid van het huurcontract. Een groot aantal complexen is daarnaast verouderd en niet meer geschikt voor doelmatig en hoogwaardige zorgverlening. Voor zorginstellingen is het de vraag in hoeverre het in bezit hebben van vastgoed noodzakelijk is voor het functioneren van de zorginstelling. Diverse corporaties en zorginstellingen buigen zich (mede daarom) over het vraagstuk in hoeverre de exploitatie van het vastgoed nog binnen de portefeuillestrategie valt. Capital Value kan op complexniveau een nauwkeurige analyse maken van zowel de complexgegevens, als de gebruiker/zorgexploitant en de toekomstbestendigheid van het object. Dit geeft u meer inzicht in de kansen en eventuele (financiële) risico’s van het vastgoed voor uw organisatie.

Complexgewijze verkoop zorgwoningen
Steeds meer eigenaren van zorgvastgoed zoeken naar alternatieve mogelijkheden om met hun zorgvastgoed om te gaan. Met name corporaties en zorginstellingen kampen met vraagstukken om al dan niet (een deel van) hun zorgvastgoed te vervreemden. Hierbij is verkoop aan een belegger op een maatschappelijke en verantwoorde wijze één van de mogelijkheden, maar ook sale & lease back behoort tot de opties.

Mede door de beschikbaarheid van kapitaal onder beleggers en door de beschikbarheid van goede zorgvastgoedproducten, groeit en professionaliseert de beleggingsmarkt voor zorgvastgoed. In 2016 is een record volume aan beleggingen in zorgvastgoed gerealiseerd.

De laatste jaren heeft Capital Value voor een groot aantal corporaties en zorginstellingen de begeleiding verzorgd van de complexgewijze aan- en verkoop van zorg- en seniorenwoningen. Bij de verkoop werd rekening gehouden met de regelgeving (Woningwet, College Sanering Zorginstellingen) evenals met de belangen van de huurders en overige stakeholders in het verkoopproces. In samenwerking met de verkoper heeft Capital Value op een maatschappelijk en verantwoorde wijze een integere koper kunnen vinden voor de complexen. Capital Value biedt een integrale dienstverlening voor de begeleiding van complexmatige verkoop van zorgvastgoed. Informeer vrijblijvend naar onze referenties en de mogelijkheden voor uw zorgvastgoed.

 


Uw zorgvastgoed op waarde geschat

Capital Value heeft reeds voor veel woningcorporaties de marktwaarde van een zorgportefeuille vastgesteld, voornamelijk in het kader van de Verantwoordingsinformatie (dVi) en ten behoeve van de jaarrekening (Woningwet 2015). De diversiteit binnen deze portefeuilles is enorm. Wij hebben de marktwaarde bepaald voor de meest uiteenlopende objecten, zoals gezondheids- centra en verpleeg- en verzorgingshuizen. Door het leveren van maatwerk is Capital Value in staat een goed onderbouwde marktwaarde voor elk zorgobject vast te stellen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Research
Door het sterk toegenomen aantal vraagstukken omtrent de verkoopbaarheid en/of het waarderen van zorgvastgoed, heeft Capital Value diverse onderzoeken geïnitieerd naar zorgvastgoed. Recent zijn wij gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden van zorgvastgoed voor corporaties. Daarnaast zullen binnenkort resultaten beschikbaar zijn van het onderzoek naar extramuraal vastgoed als beleggingsproduct. Met het onderzoek beoogt Capital Value meer te weten te komen over de kansen en risico’s van zorgvastgoed voor corporaties, zorginstellingen en andere eindbeleggers. Wilt u op de hoogte blijven van deze onderzoeken? Stuur dan een email met uw gegevens naar info@capitalvalue.nl.
  
Contact
Capital Value heeft een zorgvastgoeddesk waar u terecht kunt met uw vragen. Ons team van specialisten heeft ervaring met een groot aantal uiteenlopende vraagstukken met betrekking tot zorgvastgoed en seniorenwoningen. Heeft u zorgwoningen in uw portefeuille en bent u op zoek naar advies? Wij denken graag met u mee.

Manon Kuipers
Vastgoedadviseur
Email: m.kuipers@capitalvalue.nl

Danny la Rose
Taxateur
Email: d.larose@capitalvalue.nl

Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via 030 72 71 700.

TIP: schrijf u in voor onze workshop
Wilt u uw kennis over zorgvastgoed in een dagdeel bijspijkeren? Capital Value geeft ook kosteloze workshops over dit onderwerp.