Op­ti­ma­li­sa­tie van uw zorg­vast­goed­por­te­feuil­le

 
Door de stelselwijzigingen in de zorgsector vraagt u zich af of de zorgcomplexen in uw portefeuille nog bijdragen aan de doelstelling van uw corporatie. Hoe maakt u de juiste keuzes ten aanzien van uw zorgvastgoedportefeuille? In deze kennissessie geven wij u inzicht in de mogelijkheden van complexgewijze verkoop bespreken wij het waarderen van zorgvastgoed. 

Complexgewijze verkoop
Hoe bepaalt u of zorgvastgoed in aanmerking komt voor verkoop en met welke regelgeving krijgt u te maken?
Onderwerpen die aan bod komen:
• Het veranderende landschap van zorgvastgoed
• De nieuwe Woningwet
• Welke criteria spelen een rol bij het samenstellen van de verkoopvijver?
• Hoe bepaalt u een strategie en verkoopmethodiek?
• Welk belang hebben de huurder(s) en overige stakeholders
• Met welke regelgeving dient u rekening te houden?

Taxeren van uw ZOG/MOG portefeuille
Onderwerpen die aan bod komen:
• Waarderingsomslag in de corporatiesector
• Historie taxatiemethodieken
• Het begrip marktwaarde
• Handboek modelmatig waarderen marktwaarde
• De verschillen tussen de basis- en full versie
• Hoe richt u het taxatieproces efficiënt en zorgvuldig in?
• Welke data is van belang om beschikbaar te hebben?
• Welk softwarepakket past het beste bij uw organisatie?

Voor wie
De kennissessie is ontwikkeld voor bestuurders, verkoop- en assetmanagers en beleidsadviseurs van woningcorporaties die interesse hebben in dispositievraagstukken (max. aantal deelnemers 12).

Sprekers
De kennissessie wordt gegeven door Manon Kuipers en Danny la Rose, zorgspecialisten bij Capital Value.

Data en tijd
Datum in overleg

Locatie
Kantoor Capital Value, Maliebaan 85, Utrecht 

Indien meerdere personen binnen uw organisatie interesse hebben in deze kennissessie, dan kunnen wij de sessie ook in-house verzorgen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Kosten
Aan deze kennissessie zijn geen kosten verbonden.
 

Aanmelden