De meer­waar­de van markt­waar­de

Inzicht in marktwaardetaxaties van corporatiebezit
De nieuwe Woningwet schrijft voor dat corporaties de totale vastgoedportefeuille vanaf boekjaar 2016 moeten waarderen tegen marktwaarde. Wij vroegen corporaties naar de eerste ervaringen. Kiezen zij voor de basis- of de full versie? Wat zijn de verschillen? 

Heeft u vragen over het taxeren van corporatiebezit?
Neem contact op met onze specialisten van de Taxatiedesk.
 
Wilt u een exemplaar ontvangen?
Stuur ons een email met uw contactgegevens.
  

Terug naar onderzoek