An ana­ly­sis of the Dut­ch re­tail in­vest­ment mar­ket

 Een overzicht van de winkel(beleggings)markt in Nederland
In opdracht van een internationale belegger voerden wij onderzoek uit naar de ontwikkelingen op de winkel(beleggings)markt. Voor het onderzoek werden een groot aantal beleggers en winkeliers ondervraagd.

Resultaten onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 61% van de winkeliers een hogere omzet verwacht in 2017 en dat beleggers voor meer dan 1 miljard euro willen aankopen. Voor de resultaten verwijzen wij u graag naar het persbericht.


Terug naar onderzoek