Klachtenprocedure

Wij stellen alles in staat om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan onze opdrachtgevers en om iedereen die met ons in contact komt eerlijk en respectvol te behandelen. Mocht u niet tevreden zijn, dan gaan wij graag met u in gesprek om tot een passende oplossing te komen.

Als RICS lid hanteren wij  een formele klachtenprocedure. Heeft u een klacht, dan kunt u deze via reguliere post of email bij ons indienen:

Capital Value
Martine Cornelisse, Officemanager
Maliebaan 85
3581 CG Utrecht
+31 30 72 71 700
info@capitalvalue.nl

Naar aanleiding van uw klacht zal onderstaande procedure in gang worden gezet:

  • U ontvangt binnen drie werkdagen een bevestiging van de ontvangst van uw klacht.
  • Na ontvangst van uw klacht, zal onze officemanager een onafhankelijk onderzoek instellen naar uw klacht en de omstandigheden hieromtrent. Indien nodig nemen wij tijdens het onderzoek contact met u op voor verduidelijking of nadere informatie over uw klacht.
  • Uiterlijk 15 werkdagen na ontvangst van uw schriftelijke klacht informeert de office manager u over het resultaat van het onafhankelijke onderzoek naar uw klacht. Zij laat u weten welke acties zijn of worden genomen.
  • Als er binnen 5 werkdagen na het versturen van de schriftelijke beantwoording geen reactie is ontvangen van u zal de klacht als afgehandeld worden beschouwd.
  • Als u ontevreden bent en er geen overeenstemming wordt bereikt over de wijze waarop de klacht dient te worden opgelost over de afhandeling van uw klacht verwijzen wij u graag door naar de Raad van Arbitrage voor de Bouw (Het Hof van Arbitrage voor de bouw), Postbus 19290, 3501 DG Utrecht, +31 30 234 3222.
Heeft u een klacht?

Laat het ons weten, wij gaan graag met u in gesprek.