Regulated by

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen zijn wij lid van diverse instanties. Zo weet u zeker dat u samenwerkt met een betrouwbare partner op de woning- en zorgvastgoedmarkt.

Wij zijn ‘Regulated by RICS’
RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) is een leidinggevende, onafhankelijke en representatieve beroepsorganisatie voor kwalificaties en normen in de vastgoed-, eigendoms- en bouwsector. Dit betekent dat wij een strikte gedragscode hanteren en de hoogste professionele en ethische normen nastreven.

Wij hanteren de richtlijnen van IVBN
IVBN is een belangenorganisatie van institutionele vastgoedbeleggers. IVBN-leden willen zorgvuldig omgaan met de belangen van hun huurders en hebben hier een gedragscode voor opgesteld. Bij verkooptransacties die wij begeleiden hanteren wij standaard de IVBN gedragscode.

Onze taxatiediensten zijn ISAE 3402 Type II gecertificeerd
ISAE is een internationaal erkende standaard. Voor onze taxatiediensten beschikken wij over een ISAE 3402 Type II rapportage. Dit betekent dat een accountant het gehele taxatieproces heeft geanalyseerd en heeft toegezien op de consistentie en controleerbaarheid van onze werkprocessen.

Wij zijn lid van NVM Business
NVM Business is de vakgroep van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) gespecialiseerd in commercieel vastgoed. Hierbij zijn 750 makelaars en taxateurs aangesloten. NVM Business stelt hoge eisen aan de deskundigheid van haar leden en zet zich in voor het bevorderen van de integriteit binnen de branche.