2020 sterk jaar op zorgvastgoedbeleggingsmarkt

Insights 21 dec 2020

Zorgvastgoed blijft aantrekkelijk als langetermijninvestering ondanks roerige tijden op de vastgoed- en zorgmarkt. Als gevolg van de grote opgave in zorgvastgoed en het aantrekkelijke risico-rendementsprofiel is de belangstelling van beleggers voor zorgvastgoed in 2020 verder gegroeid. In 2020 werd in totaal voor ruim 1 miljard euro geïnvesteerd in dit segment. Ondanks de grote hoeveelheid beschikbaar kapitaal voor deze asset categorie, kwam het totale transactievolume 19% lager uit dan in 2019. De belangrijkste reden hiervoor is het tekort aan kwalitatief beleggingsaanbod. Opvallend is de groei van het aandeel nieuwbouwtransacties in het totale volume. 49% van het totale transactievolume betrof nieuwbouwtransacties. Uit onderzoek van Capital Value blijkt dat de interesse van beleggers in zorgvastgoed verder zal groeien. Beleggers geven aan de komende drie jaar een record van 6 miljard euro beschikbaar te hebben voor investeringen in dit segment.

Groeiend aantal investeringen in nieuwbouw
Marktpartijen spelen in op de kansen die de markt biedt als gevolg van de omvangrijke kwantitatieve en de kwalitatieve opgave in het zorgvastgoed. Het aantal ouderen groeit de komende jaren sterk, waardoor er veel meer geschikte woningen voor ouderen en zorgbehoevenden nodig zijn. Momenteel zijn er volgens ANBO in totaal zo’n 100.000 ouderenwoningen te weinig, en dat tekort loopt ieder jaar op met circa 20.000. Daarnaast is een groot deel van de bestaande voorraad zorgvastgoed verouderd, waardoor een modernisering nodig is. Het is daarom een zeer positieve ontwikkeling dat steeds meer marktpartijen investeren in nieuwbouw of renovaties van zorgvastgoed. Het aandeel van nieuwbouw, renovaties en transformaties in het totale transactievolume in zorgvastgoed groeide in 2020 tot 49%, terwijl dit vorig jaar nog zo’n 33% bedroeg.

Groeiende rol woningcorporaties
Met name woningcorporaties houden zich actief bezig met de opgave voor zorgvastgoed in de portefeuille. Dit bevestigen de resultaten van eerder uitgevoerd onderzoek door Capital Value, waaruit bleek dat 88% van de corporaties een actieve rol wil spelen om de tekorten op de zorgvastgoedmarkt terug te dringen. Het aandeel van corporaties aan de kopende kant van het totale transactievolume komt in 2020 uit op 14,9%, terwijl dat aandeel vorig jaar nog zo’n 4,4% bedroeg. Net als op de beleggingsmarkt voor woningen zien we corporaties steeds vaker bezit aan elkaar verkopen. Op de zorgvastgoedmarkt zijn vooral Habion en Woonzorg Nederland zeer actief.

Opvallend in de huidige markt is dat het aandeel van institutionele beleggers in het transactievolume daalt naar 16,5% (vorig jaar was dat nog 30%), terwijl het aandeel van vastgoedfondsen juist is toegenomen tot 35%. Een verklaring hiervoor is dat het aanbod momenteel niet voldoende aansluit bij de acquisitiedoelstellingen van de (Nederlandse) pensioenfondsen, waardoor particuliere en beursgenoteerde vastgoedfondsen meer kans krijgen om te acquireren.

Ruim 6 miljard euro beschikbaar voor investeringen in zorgvastgoed
Uit onderzoek van Capital Value onder beleggers en corporaties blijkt dat de komende 3 jaar, een recordbedrag van 6,3 miljard euro beschikbaar is voor investeringen in zorgvastgoed. Of het beschikbare kapitaal aangewend kan worden, hangt in grote mate af van het beschikbare aanbod en nieuwe samenwerkingsvormen op de markt. Steeds meer zorginstellingen onderzoeken de mogelijkheden voor de verkoop van hun vastgoed aan beleggers, al dan niet middels een sale and lease back constructie. De solvabiliteit en investeringscapaciteit van zorginstellingen zijn dit jaar achteruit gegaan. Ondanks de flexibiliteit en grote veerkracht in het omgaan met de crisis, stegen de kosten en stonden de inkomsten onder druk. Mede door de gedaalde solvabiliteit zijn banken daarnaast terughoudend met het verstrekken van financieringen voor deze doelgroep. Om de benodigde uitbreidingen of renovaties binnen de vastgoedportefeuille alsnog te kunnen bewerkstelligen, kan samenwerking met beleggers een oplossing zijn. Dit geldt voor zowel de bestaande voorraad als voor nieuwbouw.

Manon Kuipers, adviseur zorgvastgoed bij Capital Value: “De fundamenten onder de zorgvastgoedbeleggingsmarkt zijn in 2020 verstevigd. Dit jaar zijn diverse nieuwe partijen toegetreden tot de markt en reeds gevestigde partijen hebben hun mandaat verhoogd. Bij meer en kwalitatief geschikt beleggingsaanbod, zou het totale transactievolume zeker hoger uitgekomen zijn dan 1 miljard euro. Juist omdat de kwantitatieve en kwalitatieve opgave in dit segment zo groot is en er zoveel kapitaal beschikbaar is bij beleggers, willen we de marktpartijen en zorginstellingen vooral oproepen om meer samen te werken om zo een grotere nieuwbouwproductie tot stand te brengen en de bestaande voorraad te optimaliseren.”

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.