27 procent minder bouwvergunningen in tweede kwartaal 2022

Insights 19 aug 2022

De dalende trend in het aantal bouwvergunningen zet door. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal afgegeven bouwvergunningen voor woningen in het tweede kwartaal 2022 uitkomt op 15.200. Dat is een daling van 27% ten opzichte van dezelfde periode in 2021 (toen 20.800 vergunningen) en 14% minder dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Doordat het aantal vergunningen in mei en juni onder de 5.000 bleef, lijkt de kabinetsdoelstelling van 100.000 vergunningen per jaar steeds verder weg. Uit analyses van Capital Value bleek eerder dat het totale aantal vergunningen aantal mogelijk niet boven de 60.000 komt. Bouwend Nederland uit nu ook ernstige zorgen en spreekt zelfs over een maximum van 52.000.

Aantal bouwvergunningen daalt, woningtekort loopt op
De afgifte van bouwvergunningen voor woningen loopt in 2022 moeizaam. Ondanks het feit dat de aanpak van de woningnood hoog op de politieke agenda staat, geven gemeenten nog onvoldoende invulling aan de bouwambities. Dat het aantal afgegeven bouwvergunningen nu gedaald is met 14% ten opzichte van het eerste kwartaal, is geen goed nieuws voor de aanpak van het woningtekort, dat nu al boven de 300.000 ligt en alleen af zal nemen bij een toename van de voorraad van 100.000 woningen per jaar.

Diverse oorzaken: stikstof, gestegen bouwkosten, regulering van het middenhuursegment
Belangrijke redenen voor het achterblijven van het aantal vergunningen zijn de onzekerheid over stikstofdepositie, de sterk gestegen bouwkosten en de door minister De Jonge aangekondigde regulering van het middenhuursegment. Bouwend Nederland wijst daarnaast met name ook op het gebrek aan capaciteit bij gemeenten om vergunningen te beoordelen en onduidelijkheid over waar gebouwd kan worden.

Stikstof vormt een belangrijk knelpunt doordat bouwprojecten naar verwachting te maken krijgen met het vervallen van een vrijstelling van stikstofregels voor woningbouwlocaties. Hierdoor zijn afgegeven vergunningen onzeker en zullen marktpartijen in afwachting van meer duidelijkheid minder nieuwe vergunningen aanvragen. Door de sterk gestegen bouwkosten worden lopende en nog te starten nieuwbouwprojecten vertraagd. Marktpartijen zijn genoodzaakt om projecten aan te passen, waardoor de aanvraag van bouwvergunningen wordt uitgesteld. Daarnaast wordt de aanvraag van bouwvergunningen momenteel gehinderd door de aangekondigde regelgeving van het middenhuursegment Met name Nederlandse pensioenfondsen hebben hierdoor veel meer moeite om nieuwbouwprojecten rond te rekenen. De Nederlandse pensioenfondsen waren in de afgelopen jarengoed voor zo’n 10.000 tot 15.000 nieuwgebouwde huurwoningen per jaar. De verwachting is dat zij deze aantallen de komende jaren niet kunnen halen.

Vooral minder bouw van betaalbare huurwoningen
In een recente enquête van Capital Value (juli 2022) onder marktpartijen is gebleken dat ruim 25.000 woningen momenteel onder druk staan door de gestegen bouwkosten en aangekondigde regulering. Opvallend is dat met name betaalbare woningen worden getroffen door deze ontwikkelingen: landelijk is de bouw van zo’n 12.000 nieuwe middeldure huurwoningen en nog eens 6.000 nieuwe sociale huurwoningen onzeker geworden. Hierdoor worden juist doelgroepen getroffen die al veel moeite hebben in de huidige woningmarkt, zoals starters en sociale huurders, het hardst getroffen.

Marijn Snijders, algemeen directeur Capital Value: “Wij delen de zorgen van Bouwend Nederland over de huidige ontwikkelingen. Wel zien wij in de markt nog steeds ongelooflijk veel kansen om meer betaalbare huurwoningen te realiseren. Door onzekerheid weg te nemen en extra stimulerende maatregelen te introduceren, zoals een verlaging van de BTW op bouwmaterialen en uitbreiding van capaciteit bij gemeenten, kan het kabinet een belangrijke rol spelen om deze kansen te benutten.”

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.