40 procent van de corporaties taxeert voor het eerst tegen marktwaarde

Insights 4 aug 2016

Door de invoering van de nieuwe Woningwet worden woningcorporaties verplicht de vastgoedportefeuille over het boekjaar 2016 te waarderen tegen marktwaarde in verhuurde staat. Capital Value voerde onderzoek uit onder een groot aantal woningcorporaties en vroeg hen naar de ervaringen met het waarderen tegen marktwaarde en de verwachting hoe zij deze waarden in de toekomst zullen gaan gebruiken.  

Uit de resultaten blijkt dat 40% van de corporaties voor het eerst tegen marktwaarde zal taxeren over boekjaar 2016. Circa 60% doet dit al of heeft dit over boekjaar 2015 al gedaan. Ook is corporaties gevraagd volgens welke versie van het handboek modelmatig taxeren zij dit zullen doen. Daarbij geeft 29% aan dat zij voor de full versie zullen kiezen en daarmee dus de mogelijkheid creëren om vastgoedsturing op portefeuilleniveau mogelijk te maken. Op de vraag of de corporatie van plan is om de waardering voor de jaarrekening ook voor portefeuillesturing te gaan gebruiken in de toekomst, antwoordt 40% bevestigend.

Capital Value Taxaties is gespecialiseerd in taxaties voor woningcorporaties. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring met het taxeren van wooncomplexen en hebben veel kennis van bedrijfs- maatschappelijk- en zorgvastgoed. Voor meer informatie over onze dienstverlening aan woningcorporaties op dit gebied verwijzen wij u graag naar onze diensten. Voor een vrijblijvende kennismaking met onze specialisten kunt u contact opnemen met Ruben Smulders.

Interesse in het onderzoeksrapport?
U kunt het volledige onderzoeksrapport bij ons opvragen door een email met uw gegevens te sturen. Wij sturen u het rapport dan in PDF formaat toe. 

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.