73 procent van de particuliere beleggers verwacht beperkte impact van Coronacrisis op woningbeleggingsmarkt

Insights 8 apr 2020

Uit een enquête van Capital Value die begin april is uitgevoerd onder bijna 100 particuliere beleggers  blijkt dat een ruime meerderheid van de particuliere beleggers verwacht dat de impact van het Coronavirus op de woningbeleggingsmarkt beperkt zal zijn. Daarnaast geeft 54% van de beleggers aan investeringen door de crisis niet uit te stellen. Particuliere beleggers spelen een belangrijke rol op de woningbeleggingsmarkt en namen in 2019 een derde van het totale transactievolume voor hun rekening.  

68% ziet de woningbeleggingsmarkt als robuuste markt
Van de groep beleggers die aangeeft investeringen niet uit te stellen geeft de meerderheid (68%) aan dat zij de woningbeleggingsmarkt als een robuuste markt zien en dat de lange termijn signalen goed zijn. Daarnaast ziet 50% van deze groep de huidige markt juist ook als een kans. Van het totaal aantal ondervraagde beleggers geeft 46% aan investeringen wel uit te stellen. Een grote meerderheid van deze groep geeft aan dat de onzekerheid over de duur van de crisis de hoofdreden is.

Merkbare gevolgen voor woningportefeuilles
Gevraagd naar de gevolgen voor de huidige woningportefeuille, geeft de helft van de ondervraagde beleggers aan nog geen verschillen te ervaren. 31% krijgt te maken met meer huurdersverzoeken voor huuraanpassing of -opschorting. Een kwart merkt op dat de verhuur in het hogere segment moeizamer verloopt.

Marijn Snijders, directeur Capital Value: “Particuliere beleggers spelen al meer dan 20 jaar een zeer belangrijke rol op de woningbeleggingsmarkt. Een groot deel van de particuliere beleggers werkt met eigen geld en is hierdoor minder afhankelijk van externe financiers. Ook na de vorige crisis waren het de particuliere beleggers die zijn blijven investeren in de woningmarkt. In de afgelopen weken hebben wij gezien dat een groot aantal particuliere beleggers blijft bieden tijdens verkoopprocessen die op dit moment gaande zijn.”

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.