89 procent van de corporaties zet nieuwbouwplannen door ondanks Coronacrisis

Insights 7 apr 2020

Uit een recent uitgevoerd onderzoek van Capital Value (begin april) onder de grotere woningcorporaties blijkt dat 89% van de corporaties de huidige nieuwbouwplannen niet uitstelt vanwege het Coronavirus. Daarnaast geeft 65% aan juist nu kansen te zien voor nieuwe acquisities in nieuwe of bestaande bouw. Dat is goed nieuws, zeker afgezet tegen de kredietcrisis in 2008, toen de bouwproductie van woningcorporaties enorm afnam. Het blijft van belang nieuwe betaalbare huurwoningen toe te voegen aan de voorraad om de oplopende tekorten tegen te gaan. Ook EIB benadrukte onlangs dat opdrachtgeverschap juist nu uiterst belangrijk is om de woningbouw op gang te houden.

Stabiele samenwerkingspartner, ook in onzekere tijden
Veel corporaties geven aan dat plannen al gestart zijn en nu gewoon doorgaan. Corporaties investeren al jaren voor de langere termijn. 64% van de corporaties verwacht dat andere marktpartijen door de Coronacrisis mogelijk plannen zullen uitstellen. 65% van de corporaties ziet juist nu kansen om hun rol te pakken en zich te onderscheiden ten opzichte van marktpartijen als stabiele samenwerkingspartner in projecten. Voor bouwers en ontwikkelaars bestaat er hierdoor een mogelijkheid plannen aan te passen en meer rekening te houden met de uitbreidingswensen van corporaties. Uit eerder onderzoek van Capital Value begin dit jaar bleek al dat ruim driekwart van de corporaties de wens heeft de sociale voorraad uit te breiden. Daarnaast gaf meer dan de helft van de corporaties aan te willen investeren in senioren- en lichte zorgwoningen en gaf 27% aan meer middeldure huurwoningen te willen toevoegen.

Vertraging vergunningverlening behoeft aandacht
Bijna de helft van de corporaties geeft aan dat procedures bij vergunningverlening extra aandacht behoeft. Veel corporaties verwachten vertraging in de procedures. Lokale overheden moeten alles in het werk stellen om in deze periode van thuiswerken te blijven werken aan voortvarendheid in RO procedures. Eerder onderzoek van Capital Value toonde reeds aan dat beroepsprocedures bij Raad van State vertraging oplopen. Het is van groot belang dat ook deze procedures zo snel mogelijk worden opgepakt. Marijn Snijders, directeur Capital Value: “Uit onderzoek van EIB blijkt dat het aantal verleende vergunningen voor nieuwe woningen in 2020 naar verwachting zal dalen tot 48.000 (in 2019: 57.000). Dit is ver onder het aantal dat nodig is om de tekorten terug te dringen. Om de nieuwbouw op peil te houden zal er alles aan moeten worden gedaan om de procedures omtrent vergunningverlening door te laten gaan. Het is een positief signaal dat de ondervraagde woningcorporaties de verantwoordelijkheid nemen om te blijven investeren in betaalbare huurwoningen. Dat biedt ook kansen aan marktpartijen om nog meer met woningcorporaties samen te gaan werken”.

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.