Aantal bouwvergunningen in eerste half jaar naar record

Insights 23 aug 2021

Het aantal afgegeven bouwvergunningen in de eerste zes maanden van 2021 is fors hoger dan in voorgaande jaren. In de eerste zes maanden werden ruim 37.600 vergunningen voor nieuwe woningen afgegeven en dat is een record blijkt uit cijfers van het CBS. In de afgelopen 10 jaar werden er nog niet eerder binnen een half jaar zoveel vergunningen afgegeven. In 2020 kwam het aantal bouwvergunningen in het eerste half jaar uit op 30.600 en in de eerste helft van 2019 werden zelfs maar 26.700 vergunningen afgegeven. Belangrijke oorzaken voor de lagere aantallen in de afgelopen jaren waren de stikstofcrisis, de pfas-regelgeving en de coronacrisis. Uit onderzoek van Capital Value blijkt dat een totaal van 75.000 bouwvergunningen in 2021 haalbaar moet zijn en dat dit aantal in de komende kabinetsperiode verder verhoogd zal kunnen worden naar 100.000 vergunningen per jaar. 

Bouwproductie woningen heeft stimulans nodig om 100.000 woningen per jaar te halen
Als gevolg van het lage aantal vergunningen in de afgelopen jaren is de nieuwbouwproductie van woningen teruggevallen. Het aantal verleende bouwvergunningen is een goede graadmeter voor het aantal woningen dat de komende jaren opgeleverd kan worden. Om het woningtekort niet verder te laten oplopen is de stijging van het aantal verleende bouwvergunningen daarom hard nodig. Daarnaast is voldoende aanbod een belangrijke factor om een einde te maken aan de alsmaar stijgende huur- en koopprijzen op de woningmarkt. De huidige impulsen die gegeven worden om de bouwproductie te stimuleren, zoals de woondeals in diverse regio’s, zijn enorm belangrijk voor de toename van de bouwproductie. Al eerder publiceerde Capital Value dat capaciteit bij gemeenten en de Raad van State moet worden uitgebreid om vergunningsprocedures te versnellen. Daarnaast zullen bouwers nog meer moeten investeren in innovatief bouwen en het uitbreiden van capaciteit. De sterk stijgende bouwkosten van de afgelopen periode kunnen de haalbaarheid van projecten van met name betaalbare huur- en koopwoningen in gevaar brengen.

Marijn Snijders, directeur Capital Value: ‘Juist nu er zoveel kapitaal beschikbaar is om meer betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen is het belangrijk om te investeren in de bouwproductie. Daarbij gaat het niet alleen om de kwantiteit maar ook om de kwaliteit. De komende kabinetsperiode zullen marktpartijen en overheid kritisch moeten kijken wat en waar er wordt bijgebouwd om een betere doorstroming op de woningmarkt te bewerkstelligen. Wij zullen de komende tijd blijven investeren om met goede marktdata een positieve bijdrage te leveren aan het terugdringen van het woningtekort’.

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.