Aantal bouwvergunningen in eerste kwartaal 2022 te laag om ambitie Kabinet te halen

Insights 19 mei 2022

Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor woningen is in het eerste kwartaal van 2022 uitgekomen op 16.600. Dat is 13% minder dan in 2021, toen het aantal in dezelfde periode uitkwam op 19.000 vergunningen. Vooral in januari en februari was het aantal vergunningen zeer laag (respectievelijk 4.635 en 4.026). In maart werden 7.980 vergunningen afgegeven. Dit blijkt uit de maandelijkse cijfers gepubliceerd door het CBS. Indien deze trend zich doorzet zullen er minder vergunningen worden afgegeven dan in 2021 en zal het totaal mogelijk niet boven 70.000 uitkomen volgens een raming van Capital Value.

Ambitieniveau hoger, maar aantal afgegeven vergunningen lager
In totaal kwam het aantal afgegeven bouwvergunningen voor woningen in 2021 uit op 75.000.  Met een lager aantal in het eerste kwartaal én een hogere ambitie van het Kabinet is het van groot belang om alles in het werk te stellen om het aantal bouwvergunningen de komende maanden verder te laten stijgen.  Marijn Snijders, directeur Capital Value: “We roepen het ministerie op om stimulerende maatregelen voor de bouw te nemen in plaats van meer regulering door te voeren. Er heerst veel onzekerheid op de markt door de stijgende bouwkosten en stijging van de rente. We werken momenteel met veel marktpartijen samen aan oplossingen om de bouwproductie op gang te houden. Een van de oplossingen zou zijn om een tijdelijke BTW verlaging op bouwmaterialen door te voeren.”  

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.