Aantal bouwvergunningen stijgt in 2021 naar verwachting met 7,5 procent naar 72.000 vergunningen

Insights 22 dec 2021

Het aantal afgegeven bouwvergunningen is in oktober uitgekomen op 5.833. Dat betekent dat er tot nu toe in 2021 in totaal 59.000 bouwvergunningen zijn afgegeven (bron: CBS). Het aantal afgeven vergunningen vertraagde in de afgelopen maanden waardoor het totale aantal in 2021 waarschijnlijk niet hoger uit zal komen dan 72.000. Dit blijkt uit een analyse van Capital Value. Het is minder dan in eerdere prognoses werd aangenomen, maar nog steeds een record vergeleken met de afgelopen jaren en een stijging van 7.5% ten opzichte van 2020. De enorme stijging van de bouwkosten en lang lopende bezwaarprocedures zijn nog steeds de grootste knelpunten voor de realisatie van nieuwe betaalbare huurwoningen.

Opschalen is nodig om 100.000 vergunningen per jaar te halen
In het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat de nieuwbouwproductie naar 100.000 woningen per jaar moet. Alleen als het aantal bouwvergunningen toeneemt richting 100.000 ontstaat ruimte om de komende jaren voldoende woningen te bouwen en het woningtekort concreet terug te dringen. Om jaarlijks 100.000 woningen te kunnen realiseren moeten meer woningen worden gebouwd, gebouwen met andere functies worden getransformeerd (o.a. kantoren) en woningen worden gesplitst. 

Stijgende bouwkosten en vertraging in RO procedures steeds groter probleem
De bouwkosten zijn de afgelopen maanden fors gestegen, gemeten als de inputprijsindex van het CBS. Een dergelijke groei van bouwkosten kwam in de afgelopen 10 jaar nog niet voor. Op dit moment nemen de bouwkosten per maand met meer dan 5% toe ten opzichte van 2020. Dit kan een belangrijk knelpunt zijn in de bouw van nieuwe betaalbare woningen. Ook de bezwaarprocedures vormen een toenemend probleem. Om te kunnen blijven bouwen zullen overheden en marktpartijen in een zo vroeg mogelijk stadium aan tafel moeten om de verwachtingen en regelgeving duidelijk te hebben voor aanvang van het traject, de RO procedure goed af te stemmen zodat er geen onverwachte vertraging kan optreden en ontwikkelaars en beleggers de vigerende regelgeving in kunnen passen. Marijn Snijders, directeur Capital Value: “Het is goed dat er nu op landelijk en regionaal niveau geld is vrijgemaakt om projecten te versnellen, maar dit zal pas effect hebben in de periode na 2025-2026. De overheid en marktpartijen zullen alles  in het werk moeten stellen om processen in de komende jaren te blijven versnellen om de gestelde ambitie te halen. Het is een gemiste kans als we nu niet meer betaalbare huurwoningen realiseren met het kapitaal dat beschikbaar is bij pensioenfondsen en woningcorporaties. Uit recent onderzoek van Capital Value bleek dat er dit jaar 3 miljard euro op de plank is blijven liggen.”

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.