Accresco Vastgoed koopt deel bezit van Poort6 in Gorinchem

Nieuws 23 jul 2019

Accresco Vastgoed heeft een woningportefeuille van Poort6 gekocht. Het betreft 148 grotendeels vrije sector woningen en een aantal parkeerplaatsen en bedrijfsruimten in Gorinchem. Capital Value begeleidde Accresco Vastgoed bij de aankoop.

De portefeuille bestaat in totaal uit 36 eengezinswoningen, 112 meergezinswoningen, 8 commerciële ruimtes en parkeerplaatsen. Een groot deel van de appartementen bevindt zich in de monumentale binnenstad van Gorinchem, de eengezinswoningen bevinden zich voornamelijk in Lingewijk. Onder de verkoop vallen diverse markante gebouwen in de binnenstad van Gorinchem, waaronder het Rijksmonument het Tuighuis. Aan de verkoop is een zorgvuldig en intensief proces vooraf gegaan. Naast overleg met de gemeente Gorinchem werd gesproken met de Huurdersvereniging HP6, de bewonerscommissie Lingeburcht, de Autoriteit woningcorporaties en vele andere partijen die direct of indirect betrokken zijn. Directeur-bestuurder Marije Buursink van Poort6: “Afscheid nemen van huurders en huizen, doet een corporatie niet makkelijk of zomaar. Toch hebben we dat nu gedaan omdat we ervan overtuigd zijn dat we op deze manier de rest van onze huurders nu en in de toekomst beter kunnen bedienen. We willen ons vooral richten op sociale verhuur met woningen die passen bij onze doelgroep. We nemen afscheid van deze portefeuille in het vertrouwen dat we deze achterlaten bij een goede, nieuwe eigenaar met veel ervaring in het verhuren.” Accresco Vastgoed heeft een gevarieerde portefeuille in de Randstad en zijn roots in Rotterdam. Veel van het bezit bevindt zich in de vrije sector en is divers van oorsprong. Van nieuwbouw tot karakteristieke herontwikkelingen zoals een klooster en zeer recent een monumentale kerk in Rotterdam die werd getransformeerd tot 24 appartementen. Léon Brandwijk, partner van Accresco Vastgoed: “Wij hebben ruim 15 jaar ervaring en kiezen voor een heel persoonlijke aanpak. Voor de huurders in Gorinchem is er niet veel veranderd. De huurovereenkomsten blijven gewoon geldig en het onderhoud wordt grotendeels ook met dezelfde dienstverleners uitgevoerd.”