Aedes publiceert handreiking complexgewijze verkoop met medewerking van Capital Value

Nieuws 13 jun 2019

Vandaag publiceert Aedes een handreiking 'Verkoop pakketten woningen' om corporaties te faciliteren bij het voeren van integere verkoopprocessen. Wij zijn trots dat wij als specialist op dit gebied gevraagd zijn om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de handreiking. Speciaal voor dit doeleinde werd een klankbordgroep in het leven geroepen met vertegenwoordigers van Aedes, Servatius, Vivare, Vestia, IlenT en Capital Value. 

Waarom een handreiking?
De handreiking is een direct gevolg op een onderzoek dat in 2018 werd uitgevoerd in opdracht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) naar de risico’s op fraude en niet-integer handelen bij de verkoop van pakketten woningen door corporaties aan commerciële partijen. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door Vanberkel Professionals, heeft geen indicaties van concrete fraudegevallen opgeleverd. Wel werd gewezen op bestaande risico’s rond niet-integer gedrag bij de pakketverkopen. Dit was voor Aedes de aanleiding om de kennis over dit onderwerp bij corporaties te vergroten.

Brug tussen corporaties en beleggers
Chanine van Kleij, specialist woningcorporaties: “Als specialist en marktleider op de woningbeleggingsmarkt begeleiden wij dagelijks corporaties bij het voeren van gestructureerde transparante verkoopprocessen. Doordat wij een brugfunctie vervullen tussen corporaties en de markt hebben wij een goed beeld van de wensen van verkoper en kopers en hebben wij de risico’s en mogelijkheden in een verkoopproces duidelijk in kaart. Zo adviseren wij bijvoorbeeld over het screenen van kopers. het stellen van verkoopvoorwaarden en het naleven van de regelgeving. Door deze kennis te delen willen wij corporaties bewust maken van wat er allemaal komt kijken bij een complexgewijze verkoop”. Randy Martens, Aedes: “Aedes vindt het van groot belang voor de sector dat corporaties integer handelen bij de verkoop van corporatiebezit en dat corporaties goed voorbereid een proces van complexgewijze verkoop ingaan. Als brancheorganisatie willen wij corporaties hierbij graag faciliteren. Met de handreiking bieden wij corporaties handvatten om een weloverwogen verkoopbeleid op te stellen en een gestructureerd en transparant verkoopproces te voeren dat voldoet aan alle wettelijke eisen”. U kunt de volledige handreiking downloaden via de website van Aedes. Bekijk ook onze dienstverlening aan woningcorporaties