AM, Blauwhoed en De Alliantie realiseren 211 huurwoningen in Amsterdam Noord

Nieuws 15 dec 2023

Woningcorporatie De Alliantie en CZAN Ontwikkeling (een samenwerking tussen AM en Blauwhoed) tekenden onlangs het koopcontract voor de ontwikkeling en realisatie van 211 appartementen in Amsterdam Noord. Het betreft Blok NZ3 in de Noordbuurt van Elzenhagen Zuid. Het plan is binnen zeer korte tijd en in een goede samenwerking tussen, CZAN, De Alliantie en BAM Wonen tot stand gekomen. BAM Wonen start volgens planning in het voorjaar van 2024 met de bouw. Capital Value begeleidde CZAN Ontwikkeling bij de totstandkoming van de transactie.

Onderdeel van Elzenhagen Zuid
Blok NZ3 maakt deel uit van de grootschalige gebiedsontwikkeling Elzenhagen Zuid, waar circa 1.800 woningen worden gerealiseerd. De eerste blokken zijn nu in verkoop en in aanbouw. In de Noordbuurt komen in totaal ongeveer 750 woningen verdeeld over zes bouwblokken. De bouw van blok NZ3 markeert het begin van de woningbouw in de Noordbuurt.

Planwijziging door gewijzigde marktomstandigheden
In 2021 startte de ontwikkeling van blok NZ3, oorspronkelijk bedoeld voor middeldure huurwoningen en vrije sector woningen. Door gewijzigde marktomstandigheden bleek dit plan niet haalbaar. Met de interesse van woningcorporatie De Alliantie voor afname van middeldure en sociale huurwoningen kwam begin 2023 een planwijziging tot stand met goedkeuring van de gemeente. Met als voorwaarde een uitgifte van de erfpacht in 2023 en een start bouw in het eerste kwartaal van 2024.

Arjan Peerboom, directeur nieuwbouw bij Capital Value: “Deze transactie onderstreept de belangrijke rol van woningcorporaties in de huidige markt. Tussen 2017 en 2022 namen corporaties gemiddeld 10% van het transactievolume in nieuwbouwprojecten voor hun rekening, in 2023 is dit aandeel opgelopen tot ruim 40%. Daarnaast is blok NZ3 één van de eerste projecten waar de SBI (Startbouw Impuls) heeft bijgedragen aan het terugdringen van het oplopende woningtekort. Wij willen De Alliantie dan ook feliciteren met deze mooie toevoeging aan hun portefeuille en danken AM en Blauwhoed voor de plezierige samenwerking!”