Amerikanen, Duitsers en Engelsen willen Nederlandse huurwoningen

Insights 22 jan 2014

De belangstelling van internationale beleggers voor de aankoop van huurwoningen in Nederland is explosief toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van Capital Value dat vandaag op de Nederlandse Ambassade in Londen is gepresenteerd. Meer dan 35 van de belangrijkste investeerders uit Amerika, Engeland, Duitsland en het Midden-Oosten waren aanwezig bij de presentatie die in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd georganiseerd (bekijk impressie).

Voor het onderzoek zijn ruim 200 internationale vastgoedinvesteerders benaderd die actief zijn op de Europese vastgoedmarkt, onder meer uit Noord-Amerika, Azië, het Midden-Oosten en Europa. 168 van deze beleggers investeert cross-border in Europees residentieel vastgoed of onderzoekt deze mogelijkheid. Gezamenlijk hebben deze investeerders 276 miljard euro belegd vermogen waarvan meer dan 28 miljard euro belegd is in woningen. Voor het onderzoek zijn gesprekken gevoerd in onder andere Londen, New York, Frankfurt en München.

Internationale belangstelling groeit
Van de ondervraagde beleggers geeft 23% aan belangstelling te hebben in aankoop van Nederlandse huurwoningen. De internationale interesse in de Nederlandse woningbeleggingsmarkt is een nieuwe ontwikkeling. De afgelopen decennia werd deze markt volledig gedomineerd door Nederlandse beleggers.

Van de buitenlandse beleggers die in Nederland willen investeren is reeds 29% actief met acquisities bezig. Daarnaast is 25% begonnen met het beoordelen van portefeuilles. Naar verwachting zullen de eerste grote transacties op korte termijn plaatsvinden.

Nederland op de derde plaats
Waar tot enkele jaren terug de cross-border investeringen in verhuurde woningen zich vooral tot Duitsland beperkten, tonen investeerders nu steeds vaker interesse in andere landen. De afgelopen twee jaar vonden grote cross-border transacties plaats in onder meer  het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. Nu lijkt het echter de beurt aan Nederland.

Uit het onderzoek van Capital Value blijkt dat Nederland, na Duitsland en Scandinavië, op een goede derde plaats van Europese landen staat waarin de investeerders de komende jaren willen beleggen. Beleggers zien extra kansen in Nederland vanwege de prijsdalingen van woningen en de verwachting dat de markt gaat aantrekken.

A.J. (Alexander) van der Laan, vastgoedadviseur van Capital Value in Londen: “Veel investeerders vergelijken Nederland met Duitsland begin jaren 2000. Door de enorme stijging van de prijzen in Duitsland in de afgelopen jaren zien beleggers dat er in Nederland nu betere rendementen zijn te realiseren. De tekorten die dreigen te ontstaan op de Nederlandse woningmarkt en de goede rendement – risicoverhouding worden door steeds meer buitenlandse partijen als kans gezien.”.

Appartementen favoriet
De investeerders hebben een voorkeur voor het kopen van appartementencomplexen. Reden hiervoor is dat men hierbij op lagere beheers- en onderhoudskosten rekent. Dit sluit tevens aan bij de demografische prognoses waaruit blijkt dat het aantal eenpersoonshuishoudens fors toeneemt. 63% van de investeerders is tevens geïnteresseerd in het verwerven van eengezinswoningen. 91% van de beleggers geeft de voorkeur aan verwerving van bestaande complexen. Deze geven een direct rendement en hebben als voordeel dat informatie beschikbaar is over de positie van het complex in de markt. Voor bijzondere woonvormen bestaat weinig interesse. Een beperkt deel van de ondervraagde beleggers geeft aan specifieke interesse te hebben voor studentenhuisvesting met langlopende huurovereenkomsten.

Voorkeur voor middeldure huur
De internationale beleggers zijn voornamelijk geïnteresseerd in huurwoningen tussen ? 700,- en ? 1.000,- per maand, omdat naar verwachting de tekorten in dit segment zullen toenemen. Een aantal private equity investeerders geeft ook aan interesse te hebben te investeren in sociale huurwoningen.

Volumes vanaf 50 miljoen euro
In 2014 verwachten internationale beleggers mogelijk 1 miljard euro te investeren in Nederlandse huurwoningen. Soortgelijke bedragen worden genoemd voor de daaropvolgende jaren. Indien er voldoende aanbod is, kan dit bedrag hoger uitvallen omdat de investeerders veel vermogen beschikbaar hebben voor investeringen. Er bestaat vooral interesse in grote volumes vanaf 50 miljoen euro. Het is derhalve te verwachten dat het aantal transacties met internationale partijen de komende jaren fors zal toenemen.

Ing. M.A. (Marijn) Snijders RT MRICS: “Wij zien de zeer grote interesse van buitenlandse beleggers als uitermate positief. Deze partijen zijn complementair aan de Nederlandse particuliere- en institutionele woningbeleggers. Omdat corporaties nu ook meer complexgewijs kunnen gaan verkopen zal het aanbod ook verder toenemen. Het buitenlandse kapitaal kan een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de huurmarkt in het middeldure segment”. Lees ook: Cobouw, 22/1/2014: Buitenlandse belegger ontdekt huurwoningen Financieel Dagblad, 22/1/2014: Charmeoffensief om internationale vastgoedbeleggers te lokken Corporatiegids, 22/1/2014: Amerikanen, Duitsers en Engelsen willen Nederlandse huurwoningen PropertyEU, 22/1/2014: International investors target Dutch rental housing PropertyNL, 22/1/2014: Belangstelling buitenlandse beleggers voor Nederlandse huurwoningen explosief gegroeid Vastgoedjournaal, 22/1/2014: Internationale beleggers hebben miljard beschikbaar voor beleggingen in Nederlandse huurwoningen Vastgoedmarkt, 23/1/2014: Buitenland wil voor 1 miljard euro huurwoningen PropertyNL Dealfocus, 23/1/2014: Nederlandse huurwoningmarkt maakt sprong naar ? 2 mrd PropertyNL Dealfocus, 28/1/2014: Corporatiesector aan zet met verkoop woningcomplexen

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.