Arcade en Wonen Midden-Delfland kopen deel bezit Vestia

Nieuws 14 apr 2021

Arcade en Wonen Midden-Delfland hebben een deel van het bezit van Vestia in het Westland overgenomen. Het betreft een portefeuille van in totaal 1.562 woningen, waarvan Arcade 1.212 woningen overneemt en Wonen Midden-Delfland 340 woningen. Capital Value begeleidde het aankoopproces voor de corporaties, die vanaf het begin een coalitie vormden en pragmatisch samenwerkten bij het verwerven van de portefeuille. 

In mei 2019 kondigde Vestia aan haar bezit in het Westland te gaan verkopen. Door te verkopen aan een collega-corporatie blijven de woningen behouden voor de sociale sector en wordt de sociale huurvoorraad zelfs verder uitgebreid. Beide corporaties brengen een deel van de portefeuille terug naar de sociale huur. Bij Arcade gaat het om 276 woningen en bij Wonen Midden-Delfland om 105 woningen.

Bregje de Looff, vastgoedadviseur bij Capital Value: “Wij begeleiden veel corporaties bij onderlinge aan- en verkooptransacties. Wij zorgen ervoor dat het proces gestructureerd verloopt en adviseren over de staat van de portefeuille in relatie tot de waardering. Daarnaast zorgen wij ervoor dat het proces voldoet aan de vigerende regelgeving, zodat de toezichthouders op basis van duidelijke en complete informatie akkoord kunnen geven op de transactie.” Peter van Ling, directeur-bestuurder van Wonen Midden-Delfland: “Ik ben uitermate trots op de overname door Wonen Midden-Delfland van het Vestia-bezit in Maasdijk. Wij leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan het behoud en de uitbreiding van de sociale huurvoorraad in de gemeente Westland. Wij kijken ernaar uit om met onze nieuwe huurders in Maasdijk en met de gemeente Westland de lokale opgaven te bespreken en passende prestatieafspraken te maken. Ook kijk ik terug op een zeer fijne samenwerking met onze collega woningcorporatie Arcade”. René Lemson, directeur-bestuurder bij Arcade beaamt de prettige samenwerking tussen de corporaties: “Er was een bijzondere klik, wat de samenwerking ten goede kwam. Met als doel de woningen te behouden voor de primaire doelgroep: huurders met een lager inkomen. Ook ben ik trots dat met de aankoop ons totale bezit in 2021 groeit naar ruim 10.000 vhe. Doordat wij groter en professioneler worden en financieel stabiel zijn, kunnen we nog beter invulling geven aan onze volkshuisvestelijke taak om zo het woningtekort naar beneden te brengen.”

Heeft u interesse in de aan- of verkoop van corporatiewoningen? 
Bekijk dan onze dienstverlening aan woningcorporaties.