Beleggers blijven ook in crisistijd investeren in huurwoningen

Insights 28 apr 2020

De woningbeleggingsmarkt is ook in crisistijd een robuuste markt. De afgelopen zes weken is er meer dan 800 miljoen euro geïnvesteerd in Nederlandse huurwoningen. De kredietcrisis toonde al aan dat de woningmarkt ook in crisistijd stabiele directe rendementen biedt en een lage leegstand. Door het enorme woningtekort, nu zelfs ruim twee keer zo hoog als tijdens de kredietcrisis, zal de vraag naar betaalbare woningen hoog blijven. Juist nu uit de eerste signalen blijkt dat kapitaal voor huurwoningen beschikbaar blijft, zullen marktpartijen en overheid er alles aan moeten doen om de al eerder geconstateerde terugval van bouwvergunningen tegen te gaan. 

Woningtekort meer dan twee keer zo hoog als tijdens vorige crisis
Nederland kampt met een tekort van circa 315.000 woningen. Dat is een ruime verdubbeling vergeleken met 2008, toen het woningtekort circa 150.000 woningen betrof. Doordat vergunningsprocedures door de coronacrisis mogelijk een verdere vertraging oplopen dreigt het tekort alleen maar verder op te lopen en zal de vraag naar woningen de komende jaren onverminderd hoog blijven.

Aantal bouwvergunningen neemt af
Als gevolg van de stikstofproblematiek lag het aantal afgegeven bouwvergunningen in 2019 al onder het ambitieniveau om het woningtekort aan te pakken. Er werden toen circa voor 58.000 woningen vergunningen afgegeven in plaats van de nagestreefde 75.000. EIB publiceerde onlangs een voorspelling naar aanleiding van de coronacrisis van slechts 48.000 vergunningen in 2020. Met name een mogelijke vertraging van Ruimtelijke Ordeningsprocedures is hier de oorzaak van. Het tekort kan hierdoor nog verder oplopen, ondanks een mogelijk lagere migratie als gevolg van de huidige (in)reisbeperkingen.

Thijs Konijnendijk, Head of Research: “Het is te verwachten dat het woningtekort weer zal gaan stijgen als de economie na de coronacrisis weer aantrekt en we niet voldoende blijven bijbouwen. Daarom is het goed dat de verklaring ‘Samen verder bouwen aan Nederland’ van minister Ollongren benadrukt dat de bouwcapaciteit op peil moet blijven en niet mag instorten zoals na de vorige crisis.”

Directe rendementen woningbeleggingsmarkt stabiel tijdens crisisperiode
Dat huurwoningen ook een stabiele belegging zijn als het economisch minder goed gaat, bleek al tijdens de vorige crisis. Het directe rendement op woningbeleggingen bleef stabiel rond de 4%. Met een leegstand onder de 2,5% bleven ook huurbetalingen op peil. Ook in de deze crisis is een dergelijke stabiliteit te verwachten. Beleggers geven vooralsnog aan dat er praktisch geen verandering is in de betaalachterstanden ten opzichte van de periode voor de coronacrisis.

Beleggers blijven investeren in huurwoningen
Van de 800 miljoen euro die vanaf maart is geïnvesteerd, is een groot deel van de biedingen in de lockdown periode uitgebracht, zowel door Nederlandse als internationale beleggers. Dit bevestigt opnieuw dat beleggers vertrouwen hebben in de woningmarkt. Opvallend aan de huidige transacties is dat veel transacties binnen korte termijn onvoorwaardelijk zijn. Beleggers die bieden met gunstige voorwaarden en minder voorbehouden, kunnen zich in de huidige markt onderscheiden. Uit eerder onderzoek van Capital Value bleek al dat beleggers voor heel 2020 ruim 10 miljard euro beschikbaar hebben om te investeren in Nederlandse huurwoningen. Dat beleggers ook nu door willen gaan met investeren bleek onlangs ook uit een recente enquête van Capital Value onder particuliere beleggers, waarin meer dan de helft van de ondervraagde particuliere beleggers aangaf door te willen gaan met investeren in huurwoningen. Ook corporaties werden ondervraagd. 89% gaf aan de investeringen door te zetten, ongeacht de economische omstandigheden.

Marijn Snijders, directeur: “Het is goed voor de woningmarkt dat corporaties en beleggers blijven investeren. Met name in het nieuwbouwsegment liggen er kansen omdat het lijkt dat de bouwproductie op gang blijft. Juist nu moeten marktpartijen en gemeenten nog beter samenwerken om voldoende nieuwbouwplannen voor betaalbare huurwoningen te realiseren. Voorkomen moet worden dat de bouwproductie enorm terugvalt zoals in de vorige crisis is gebeurd. Hierbij is het wel van belang dat banken ook nieuwbouwprojecten blijven financieren. Mogelijk kan de overheid hier nog een rol in spelen door tijdelijk leningen te borgen.”

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.