Buitenlandse beleggers kopen voor meer dan 1,5 miljard euro Nederlandse huurwoningen

Insights 18 dec 2014

Buitenlandse beleggers hebben in 2014 voor ruim 1,5 miljard euro geïnvesteerd in Nederlandse huurwoningen. Tot nu toe werden in ca. 10 transacties in totaal circa 14.300 huurwoningen verkocht aan buitenlandse investeerders. Hiervan behoorde circa 52% van de woningen tot het gereguleerde segment. Naar verwachting worden op korte termijn aanvullende transacties bekendgemaakt.

De grootste toetreder tot de Nederlandse markt is Round Hill Capital, die in 2014 meerdere grote portefeuilles verwierf van onder meer CBRE Global Investors, Wooninvesteringsfonds en Propertize. De grootste transactie staat op naam van Patrizia, die voor 578 miljoen euro de portefeuille van Vestia verwierf. Overige partijen die tot de Nederlandse woningmarkt toetraden zijn onder meer Aventicum, BNP Paribas REIM Germany en Heitman. De resultaten zijn in lijn met het onderzoek van Capital Value begin dit jaar naar de interesse van internationale investeerders voor de Nederlandse woningbeleggingsmarkt. Uit dit onderzoek bleek dat er meer dan 1 miljard euro beschikbaar zou zijn voor Nederlandse huurwoningen. Marijn Snijders, directeur Capital Value: “Buitenlandse beleggers hebben veel kapitaal beschikbaar. Doordat een aantal grote portefeuilles op de markt is gekomen in 2014, hebben de investeringen vanuit het buitenland de verwachtingen overtroffen”. De nieuwe toetreders op de Nederlandse woningmarkt kennen een divers investeringsprofiel. Een deel van de buitenlandse beleggers is actief namens buitenlandse pensioenfondsen uit onder meer Duitsland, de Verenigde Staten en het Midden-Oosten. Daarnaast zijn er beleggers actief met private equity voor een diverse groep family offices. Buitenlandse beleggers hebben een zekere schaalgrootte nodig om tot de markt toe te kunnen treden. Naast de grote portefeuilleverkopen van Vestia, WIF en Propertize vonden ook diverse transacties met buitenlandse beleggers plaats met een kleinere omvang. Opvallend is dat Internationale beleggers ook investeren in de meer perifere gebieden buiten de Randstad en dat ca. 52% van de aangekochte woningen tot het gereguleerde segment behoort. Hiermee zijn buitenlandse beleggers complementair aan Nederlandse institutionele fondsen die een sterke voorkeur hebben voor te liberaliseren nieuwbouwwoningen in de Randstad. De toegetreden beleggers geven aan een lange investeringshorizon te hebben. Het strategisch beheer vormt voor buitenlandse beleggers een belangrijk vraagstuk. Een aantal internationale beleggers opent een nieuwe Nederlandse vestiging en anderen vormen een joint-venture met een Nederlandse partner. Voor het dagelijks beheer en contact met de huurders wordt echter in vrijwel alle gevallen gebruik gemaakt van bestaande Nederlandse property managers. Uit het onderzoek van Capital Value met de verwachtingen voor het komende jaar blijkt dat er nog steeds veel interesse zal zijn vanuit het buitenland. Door de groei van de huishoudens en de nog steeds lage nieuwbouwproductie blijft Nederland kampen met een tekort aan goede huurwoningen. Investeringen in dit segment blijven daarom ook in 2015 voor zowel Nederlandse en buitenlandse beleggers interessant. De resultaten van het onderzoek worden in februari 2015 bekendgemaakt. 

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.