Capital Value in gesprek met internationale investeerders

Nieuws 3 nov 2016

Begin deze week vond er op de Nederlandse Ambassade in Londen een seminar plaats over de Nederlandse woning- en hypothekenmarkt. Aan het seminar namen Capital Value en circa 30 andere internationale bedrijven deel. Onderwerp van het seminar was "De ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt".

Na ontvangst door de Nederlandse Ambassadeur te Londen, de heer Smits, werd door Minister Blok een toelichting gegeven op de hervormingen van de Nederlandse woningmarkt van afgelopen jaren. Hieruit werd duidelijk dat de hervormingen tot een meer veerkrachtige en solide woningmarkt zullen leiden.   De heer Gielen, directeur van de NHG, verzorgde een presentatie over de financiering van Nederlandse koopwoningen middels NHG. Hierin werd duidelijk gemaakt dat steeds meer consumenten een woning kopen met NHG, wat resulteert in een lager risico voor banken en de betaalbaarheid voor consumenten verbeterd.   Tot slot werd door mevrouw Schaafsma, Vice President van Moody’s, een analyse gegeven van de Nederlandse hypotheekmarkt. Hieruit blijkt dat Nederlandse hypotheken internationaal gezien een relatief laag risicoprofiel hebben doordat het aantal gedwongen verkopen zeer gering was gedurende de crisis.   Aansluitend op het seminar was er op de Nederlandse residentie een diner. Capital Value ging samen met Minister Blok en de Nederlandse Ambassadeur in Londen in gesprek met 10 internationale fondsen. Centrale vraag was op welke wijze buitenlandse investeerders kunnen investeren in de Nederlandse huursector en de bouw van nieuwe huurwoningen.