Capital Value in overleg met Minister Blok

Nieuws 11 jul 2013

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigde de directie van Capital Value op 11 juli jl. uit om met Minister Blok van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen op de woning(beleggings)markt.

Kees van Harten: “Het was een zeer plezierig en constructief gesprek met de Minister waarin wij veel van onze ervaringen uit de markt hebben kunnen delen. Ook is tijdens het gesprek de nieuwe concept circulaire aan bod gekomen die de verkoop van corporatiewoningen aan beleggers aanzienlijk makkelijker zal maken”. Lees meer.

Tijdens de bijeenkomst werd het onderzoeksrapport van Capital Value ‘De woning(beleggings)markt in beeld’ officieel aan Minister Blok overhandigd.