Capital Value lanceert Nationale Woningbouw Monitor

Insights 8 feb 2022

Om het aanbod van nieuwbouwwoningen beter af te stemmen op de vraag is op nationaal niveau meer inzicht nodig in de bouwlocaties en -plannen. Om hier een bijdrage aan te leveren lanceert Capital Value de Nationale Woningbouw Monitor, een interactieve kaart van Nederland waarop alle nieuwbouwprojecten in Nederland zowel kwantitatief als kwalitatief in beeld worden gebracht. De Nationale Woningbouw Monitor is het resultaat van een samenwerking tussen Capital Value en Shint? Labs, ontwikkelaar van data analytics oplossingen.

Kwalitatief inzicht in nieuwbouwplannen
De Nationale Woningbouw Monitor is een tool voor de rijksoverheid, gemeenten, corporaties, beleggers en ontwikkelaars en gaat verder dan het registreren van alleen de bouwlocaties. In de Nationale Woningbouw Monitor wordt ook de status van de projecten geregistreerd (start bouw, oplevering), de doelgroep (regulier, jongeren, ouderen) en het segment (huur of koop en de prijsklasse).

Tool om mogelijke vertraging in bouwprojecten te meten
Door het toevoegen van informatie over de fasen, waaronder de start bouw en de oplevering, biedt de tool de mogelijkheid om op elk gewenst moment een inschatting te kunnen maken van de actuele planvoorraad in een bepaalde regio. Zo ontstaat inzicht in hoeverre de doelstellingen van de overheid van 100.000 woningen op jaarbasis gehaald worden en kan eventuele vertraging bij bouwprojecten vroegtijdig worden gesignaleerd.

Veel lokale en regionale initiatieven, maar landelijk inzicht ontbreekt
Dat inzicht in de voorraad essentieel is om beslissingen te kunnen nemen blijkt al uit het groeiende aantal initiatieven van gemeenten en provincies om bouwplannen in kaart te brengen. “Een goede ontwikkeling”, aldus Marijn Snijders, algemeen directeur van Capital Value. “Met de Nationale Woningbouw Monitor gaan we een stap verder en willen we een bijdrage leveren om ook kwalitatief inzicht te bieden om het aanbod beter af te stemmen op de vraag.’

Samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven
De Nationale Woningbouw Monitor is niet alleen nationaal in haar focus, ze beoogt ook meerdere partijen bij elkaar te brengen. ‘Samenwerking tussen rijk, provincies, gemeenten, woningcorporaties en het bedrijfsleven is nodig om deze opgave goed aan te kunnen pakken’, aldus Bart Rossieau van Shint? Labs, ‘Het hebben van dezelfde feitelijke informatie is dan essentieel om de juiste stappen te zetten.’

Meer informatie op Wonen voor Iedereen
Stefan Janssen, Head of Consultancy bij Capital Value en verantwoordelijk voor de Nationale Woningbouw Monitor: “Met de lancering van de Nationale Woningbouw Monitor lanceren wij ook het platform Wonen voor Iedereen (wonenvooriedereen.nl), Via dit platform is meer informatie te vinden over de Nationale Woningbouw Monitor en zullen wij aanvullende initiatieven presenteren die een bijdrage leveren  aan het terugdringen van het woningtekort in Nederland.”

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.