Capital Value ontwikkelt tool om effect middenhuurregeling door te rekenen

Nieuws 30 jun 2022

Capital Value heeft een tool ontwikkeld om snel inzicht te geven in het effect van aankomende huurprijsregulering in het middenhuursegment op zowel bestaande woningportefeuilles als nieuwbouwontwikkelingen. De zogeheten 'Middenhuurcheck' geeft beleggers en ontwikkelaars op een duidelijke manier inzicht in de mogelijke gevolgen op de huurinkomsten van de vrije sector woningen uit de portefeuille of binnen de ontwikkeling. 

De tool komt voort uit de plannen uit het Programma Betaalbaar Wonen van Minister Hugo de Jonge, waarin een regulering wordt voorgesteld waardoor een deel van de woningen die nu tot de vrije huursector behoren, straks onder de gereguleerde middenhuur zal vallen. Er liggen momenteel diverse scenario’s op tafel die door middel van botsproeven in de gemeenten Utrecht, Doetinchem en Zwolle worden getoetst, waar Capital Value in de gemeente Utrecht bij betrokken is.

Hoe werkt de Middenhuurcheck?
De aankomende regulering heeft mogelijk een negatief effect op de huurinkomsten uit uw portefeuille of ontwikkeling. Het effect is afhankelijk van de bovengrens van de regulering, het opslagpercentage voor huren in het middenhuursegment en het verschil tussen markthuur en voorgeschreven maximale huurniveaus uit de WWS huurtabel.

In de tool van Capital Value worden de WWS punten handmatig bepaald (voor bestaande bouw) of modelmatig ingeschat (voor nieuwbouw). Door deze data te koppelen aan de geldende markthuur op de betreffende locatie kan een inschatting worden gemaakt van het effect van de aankomende regulering.

Stefan Janssen, Head of Consultancy bij Capital Value: “Er is momenteel veel onduidelijkheid bij beleggers en ontwikkelingen over de gevolgen van de aangekondigde maatregelen. De huurprijsregulering van het middensegment heeft grote impact op bestaande woningportefeuilles en kan ertoe leiden dat nieuwbouwontwikkelingen in hun huidige vorm niet meer rendabel gebouwd of verhuurd kunnen worden. Met deze tool helpen wij beleggers en ontwikkelaars om oplossingen te zoeken in de huidige markt.”

Wilt u meer weten?
Neem dan direct contact op met Stefan Janssen, Head of Consultancy via s.janssen@capitalvalue.nl of 030 72 71 700.