Capital Value verheugd over voorgenomen versoepeling regelgeving

Nieuws 13 feb 2013

De voorwaarden om corporatiewoningen te verkopen aan bewoners en beleggers worden versoepeld. Dit blijkt uit de brief over de nieuwe afspraken voor de woningmarkt die Minister Stef Blok op 13 februari jl. aan de kamer heeft gestuurd. De versoepeling komt op een goed moment. Capital Value presenteerde maandag 11 februari jl. een onderzoek waaruit blijkt dat beleggers aangeven circa twee miljard euro beschikbaar te hebben voor de aankoop van huurwoningen. Daarnaast geeft een groeiend aantal (54%) van de corporaties aan complexgewijs te willen verkopen. 

In het onderzoek van Capital Value gaf 64% van de corporaties aan dat versoepeling van de regelgeving noodzakelijk was om complexgewijze verkoop mogelijk te maken. Kees van Harten, directeur Capital Value: “Wij voeren al jaren een pleidooi bij het Ministerie om complexgewijze verkoop tussen corporaties en beleggers mogelijk te maken. De versoepeling zou kunnen betekenen dat een deel van het beschikbare investeringsvolume kan worden aangewend om corporatiebezit te kopen. Beleggers kunnen corporaties hiermee een impuls geven om nieuwe investeringen toch door te laten gaan.” Marijn Snijders, directeur Capital Value: “In de voorgestelde versoepeling van de regelgeving wordt nu een koppeling gemaakt naar de actuele waarde. Dit is essentieel voor corporaties om op marktconforme wijze complexgewijs te kunnen verkopen. Wel adviseren wij corporaties gedoseerd te verkopen om de markt niet te verstoren”. De aangepaste regelgeving zal van toepassing zijn op woningen in het geliberaliseerde danwel te liberaliseren segment.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ing M.A. (Marijn) Snijders RT of Mr C.A. (Kees) van Harten MRE MRICS. Lees ook: PropertyNL, 13 feb 13: Blok verruimt voorwaarden verkoop corporatiewoningen