Capital Value verkrijgt ISAE certificering

Nieuws 18 jul 2016

Capital Value Taxaties heeft het ISAE 3402 Type I certificaat verkregen. Daarmee is Capital Value de eerste taxatieorganisatie die ISAE heeft geïntegreerd met de richtlijnen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Vanaf de start heeft Capital Value altijd de hoogste standaard nageleefd qua transparantie en regelgeving. Door het verkrijgen van het certificaat is aantoonbaar vastgelegd dat aan alle voorschriften en eisen die worden gesteld vanuit het NRVT is voldaan.

ISAE is een internationaal erkende standaard. De ISAE 3402 Type I rapportage geeft een gedetailleerd inzicht in de wijze waarop een organisatie de beheersing en beveiliging van de aan haar uitbestede diensten heeft geregeld. Capital Value heeft SASconsult ingeschakeld om deze rapportage op te stellen. Het taxatieproces van Capital Value is hierbij volledig geanalyseerd waarbij werd toegezien op de consistentie en controleerbaarheid van de interne werkprocessen. Koen van der Aa, senior consultant bij SASconsult: “Capital Value is een professionele organisatie die het belangrijk vindt de processen goed te structureren en de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. De ISAE certificering past hierbij. Doordat de processen reeds goed op orde waren hebben wij in een kort tijdsbestek een kwalitatief sterke rapportage kunnen realiseren.” De certificering en de bijbehorende audit is gedaan door Conclude Accountants. Zij hebben de beheersmaatregelen en de werking daarvan getoetst en goedgekeurd waarna het certificaat aan Capital Value is uitgereikt. Emile ten Hoor, managing partner bij Conclude: “Capital Value is een sterk groeiende organisatie met veel specialistische kennis. Vanuit Capital Value is erg veel aandacht voor risicomanagement, integriteit en interne procesbeheersing. Hierdoor hebben zij in een relatief korte periode kunnen voldoen aan de vereisten van zowel COSO 2013, ISAE 3402 als de NRVT richtlijnen.” Ruben Smulders, directeur Taxaties: ‘Het verkrijgen van het ISAE certificaat weerspiegelt het niveau dat wij nastreven voor onze processen en producten en onderschrijft de kwaliteit van onze dienstverlening. Zo kunnen wij richting onze opdrachtgevers de transparantie en controleerbaarheid van de taxaties en het taxatieproces te allen tijde waarborgen”. 

Over Capital Value Taxaties
Capital Value is specialist en marktleider op de woningbeleggingsmarkt en beschikt over een full-service taxatieafdeling gespecialiseerd in taxaties van woningportefeuilles en met veel kennis van bedrijfs- maatschappelijk- en zorgvastgoed. Capital Value is ‘Regulated by RICS’.  Foto: Emile ten Hoor, managing partner van Conclude Accountants, overhandigt het ISAE certificaat aan Ruben Smulders, directeur Capital Value Taxaties.