Cobouw Insights: Grote vraag bij beleggers naar zorgvastgoed

Nieuws 16 mrt 2022

Deze week publiceerde Cobouw Insights een artikel over de ontwikkelingen op de zorgvastgoedmarkt in de afgelopen jaren. Diverse experts op dit gebied, waaronder Capital Value, leverden hier een inhoudelijke bijdrage aan. In het artikel wordt nogmaals bevestigd dat er te weinig aanbod is van zorgvastgoed om aan de vraag van beleggers te voldoen, dat het aanbod van zorgvastgoed vooral moet vooral komen van nieuwbouw en dat buitenlandse investeerders groeimogelijkheden zien in de Nederlandse markt.

Dirk Adriaanse, zorgvastgoed specialist bij Capital Value, gaat in het artikel nader in op de ontwikkelingen. “Uit recent onderzoek van Capital Value blijkt dat beleggers een record van 7 miljard euro aan kapitaal beschikbaar hebben voor Nederlands zorgvastgoed in de komende drie jaar. Maar er zijn te weinig investeringsmogelijkheden vanwege het beperkte aanbod. Het transactievolume op de zorgvastgoedbeleggingsmarkt stagneert hierdoor.” Dit biedt kansen voor ontwikkelaars om nieuwe proposities voor de zorgmarkt te ontwikkelen of een deel van gebiedsontwikkelingen aan zorg toe te kennen. Hierdoor kan ingespeeld worden op de groeiende vraag vanuit zowel beleggers als gebruikers.

Meer informatie?
U leest het gehele artikel op de website van Cobouw. Heeft u vragen over de aan- en verkoop van zorgvastgoed? Neem dan direct contact op met Dirk Adriaanse.