Corporaties willen versoepeling regelgeving

Nieuws 18 dec 2012

Corporaties willen wel verkopen, maar kunnen niet
Uit recent onderzoek van Capital Value blijkt dat 64% van de corporaties meer ruimte wil om complexgewijs woningen te verkopen met als doel liquide middelen vrij maken voor investeringen in de bestaande voorraad en in nieuwbouwprojecten. Echter, de huidige regelgeving biedt hiervoor onvoldoende mogelijkheden. 

Individuele verkoop en huurverhoging niet voldoende
Volgens onderzoek van Capital Value zullen corporaties de komende twee jaar de bouwproductie van nieuwbouwwoningen meer dan halveren als gevolg van de diverse kabinetsmaatregelen en tegenvallende verkoopresultaten van individuele woningen. In de praktijk blijkt dat gemiddeld maar ca. 3% van de huurders de woning wil (of kan) verwerven. Daarnaast zijn toekomstige huurverhogingen waarschijnlijk niet voldoende om op korte termijn voldoende liquide middelen vrij te maken voor investeringen.

Complexgewijze verkoop praktisch onmogelijk door regelgeving
Minister Blok gaf op 18 december jl. in een interview in de Volkskrant aan dat corporaties minimaal 60.000 duurdere huurwoningen kunnen verkopen. Volgens Capital Value maakt de huidige regelgeving zoals vastgelegd in de circulaire dit praktisch onmogelijk. “In deze regeling wordt een koppeling gemaakt aan de WOZ waarden terwijl beleggers verwerven op basis van de marktwaarde”, aldus Marijn Snijders, directeur van Capital Value. “Het zou goed zijn als er eenduidigheid komt op het gebied van taxatiebegrippen van corporatiebezit en dat de regelgeving wordt aangepast aan de marktsituatie om verkopen mogelijk te maken. Uit onderzoek van Capital Value blijkt dat corporaties (80%) ook steeds meer willen gaan taxeren volgens de marktwaarde.”

Voldoende kapitaal beschikbaar bij beleggers
Volgens Capital Value is er een toenemende groep beleggers die interesse heeft in huurwoningen. Steeds meer private, maar ook institutionele beleggers investeren in verhuurde woningen. Naar schatting heeft deze groep beleggers in 2012 totaal ca. 1 miljard euro in dit segment geïnvesteerd. Hierdoor stijgt het aandeel woningbeleggingen in de totale vastgoedbeleggingsmarkt. Ook in 2013 verwacht Capital Value een grote interesse van beleggers voor verhuurde woningen. Kees van  Harten, directeur Capital Value: "Deze doelgroep kan een belangrijke rol vervullen voor corporaties om vermogen vrij te maken voor nieuwe investeringen". In februari presenteert Capital Value een uitgebreid rapport over de woningbeleggingsmarkt waarbij de onderzoeksresultaten uitgebreid toegelicht zullen worden.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ing M.A. (Marijn) Snijders RT. Lees ook: Vastgoedmarkt, 19 december 2012: Corporaties willen wel, maar kunnen niet Vastgoedjournaal, 19 december 2012: Bijna tweederde corporaties wil soepeler regels voor verkoop