Drie nieuwe Register-Taxateurs bij Capital Value Taxaties

Nieuws 29 aug 2018

Drie professionals van het team van Capital Value Taxaties mogen vanaf nu de RT-titel voeren. Rik Rozendal (links), Thijs de Graaf (midden) en Fedde Grunstra (rechts) behaalden onlangs hun RT certificering en zijn inmiddels ingeschreven bij het Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs (NRVT).

Ruben Smulders, directeur Taxaties: “Wij zijn erg blij dat drie van onze teamleden tegelijkertijd de RT-titel hebben behaald. Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening en investeren in onze medewerkers. De RT titel is een kwaliteitswaarborg die aantoont dat de taxateur de vereiste kennis en deskundigheid in huis heeft en betrouwbare taxaties levert”. Capital Value Taxaties is RICS regulated en ISAE 3402 type II gecertificeerd. ISAE is een internationaal erkende standaard die inzicht geeft in de wijze waarop een organisatie de beheersing en beveiliging van de aan haar uitbestede diensten heeft geregeld. Met het certificaat is aantoonbaar vastgelegd dat aan alle voorschriften en eisen, die vanuit het NRVT worden gesteld, is voldaan.