Elkien verkoopt woningportefeuille van 111 woningen in Friesland

Nieuws 6 nov 2018

Woningcorporatie Elkien heeft onlangs een woningportefeuille in Friesland verkocht. De portefeuille bestaat uit 111 woningen verdeeld over 5 complexen. De complexen liggen in Leeuwarden (37 eengezinswoningen), Drachten (22 eengezins- en 37 meergezinswoningen) en Bergum (15 meergezinswoningen). De bouwjaren liggen tussen 2003 en 2012. De koper is een stichting die beheerd wordt door Vastgoed Syndicering Nederland n.v. Capital Value begeleidde Elkien bij de verkoop.

Elkien besloot de woningen te verkopen omdat deze niet meer passen bij de kerntaak: het bieden van betaalbare huisvesting voor mensen met een laag inkomen of omdat de woningen in een gemeente liggen waarin Elkien een marginale positie heeft. Directeur-bestuurder Harro Eppinga van Elkien: “Wij kiezen ervoor om onze positie te versterken in die gebieden waarin wij al een grote concentratie woningen bezitten. De opbrengst van deze verkoop investeren wij in onze maatschappelijke opdracht; de sociale woningvoorraad in Friesland.” Chanine van Kleij, specialist woningcorporaties Capital Value: “De portefeuille bestond uit veel grondgebonden woningen met recente bouwjaren. Zowel regionale als ook landelijke beleggers toonden interesse. Wij merken dat de vraag naar verhuurde woningen nog steeds bijzonder groot is, zowel naar woningen in de Randstad als daarbuiten.”