Enorme opkomst Shared Value 2023

Nieuws 15 feb 2023

Op 14 februari jl. was het zover ver: Shared Value 2023, ons jaarlijkse congres, met als thema: 'regeren is vooruitzien'. Met ruim 300 bezoekers en boeiende sprekers als Rob Haans en Eric Nagengast uit de corporatiesector, Wim Wensing van Amvest en niemand minder dan minister Hugo de Jonge van VRO was het met recht een succesvolle editie te noemen. 

Programma Shared Value 2023

Ontwikkelingen woningbeleggingsmarkt
Als dagvoorzitter startte Thijs Konijnendijk, Head of Research bij Capital Value, met een uiteenzetting van de ontwikkelingen op de woningbeleggingsmarkt. Marijn Snijders, algemeen directeur, ging vervolgens nader in op de demografie, bouwproductie en het woningtekort, dat volgens de laatste prognoses zal stijgen tot 400.000 woningen in 2025. Met name jongeren en ouderen komen de komende jaren in de knel. Manon Kuipers, directeur zorgvastgoed, lichtte de enorme opgave toe voor de ouderenhuisvesting in de komende jaren. 

Nieuwbouwopgave corporaties
Corporaties zullen de komende jaren een zeer belangrijke rol gaan spelen bij het realiseren van meer nieuwbouw. Eric Nagengast (directeur vastgoed bij woningstichting Rochdale) en Rob Haans (bestuursvoorzitter de Alliantie) gingen met Kees van Harten in gesprek over deze nieuwbouwopgave en de kansen en knelpunten hierbij.

De visie van institutionele beleggers
Vervolgens was het aan Wim Wensing, CIO van Amvest en board member van de IVBN, om de visie van de institutionele beleggers toe te lichten en de ambitie om tot 2030 50.000 middenhuurwoningen te realiseren, een opgave waarbij de instituitonele beleggers hard nodig zijn. 

Regeren is vooruitzien door minister Hugo de Jonge
Tot slot was het woord aan minister Hugo de Jonge, die voor de zaal nogmaals zijn ambitieniveau toelichte, of eigenlijk: de opgave om 900.000 woningen te realiseren, waarvan 2/3 in de categorie betaalbaar. Hij ging nader in op de rol van de overheid en pleitte: wij zullen de markt ongelooflijk hard nodig hebben, want de vraag naar woningen zal nog lange tijd hoog blijven. Samenwerking en begrip voor elkaar zullen daarbij de uitgangspunten moeten zijn. 

Bekijk hier een sfeerimpressie: