FD: Gemeente moet belegger omarmen

Nieuws 13 mrt 2015

Bron: Het Financieele Dagblad | Nederland heeft een ernstig tekort aan huurwoningen in de vrije sector. Een belangrijke oorzaak is de ondergeschikte rol van beleggers. Waar woningcorporaties in Duitsland, Engeland en België nauwelijks een rol van betekenis spelen, is de sociale volkshuisvesting in Nederland uiterst dominant.

Het kabinet van VVD en PvdA legt de corporatiesector terecht aan banden. De sector moet zich beperken tot haar kerntaak van sociale woningbouw voor de laagste inkomens. Dit is ook de kern van het rapport van de parlementaire enquête woningcorporaties. Beleggers in vrije sector huurwoningen moeten ruim baan krijgen. Groot was het enthousiasme toen vorig jaar twee buitenlandse beleggers hun investeringsplannen presenteerden. Aangemoedigd door de plannen van het kabinet kocht het Duitse Patrizia 5500 woningen van Vestia tegen een prijs die hoger was dan iedereen had verwacht. Kort daarna kocht het Britse Round Hill een kleine 4000 woningen van het Wooninvesteringsfonds. Het gaat in beide gevallen zowel om woningen in de gereguleerde sector als om woningen die voldoende ‘punten’ hebben om voor liberalisering in aanmerking te komen. Hoewel het de grootste transacties zijn in de historie van de sociale huisvesting blijven ze bescheiden op het totaal van 2,4 miljoen corporatiewoningen. De transacties zijn goed voor de huurmarkt. Woningcorporaties die een deel van hun portefeuille willen verkopen, weten nu dat ze een goede prijs kunnen krijgen. De opbrengst kunnen ze steken in de ontwikkeling van nieuwe woningen. Ook projectontwikkelaars worden gestimuleerd om nieuwe woningen te ontwikkelen.

De gemeenten die bezwaar hebben aangetekend tegen de verkoop begaan een grote fout. Door juridische procedures te starten schrikken ze buitenlandse beleggers af. Dat drukt de prijzen.  Lees ook: FD: Nederland zet buitenlandse beleggers op het verkeerde been FD: Duitse belegger voelt zich niet welkom in Nederland