Gemeenten kunnen ondersteunen bij verkoop corporatiewoningen

Insights 11 feb 2014

Het tekort aan goede huur-en koopwoningen in Nederland loopt op. Waar in 2009 nog 80.000 woningen werden gebouwd, daalde de bouwproductie in 2013 naar een historisch dieptepunt van 35.000 woningen. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van het tekort door verlaging van de grondprijzen bij de bouw van huurwoningen. Corporaties kunnen verkoopopbrengsten gebruiken voor nieuwe investeringen in het goedkope huursegment. Beleggers tonen een onverminderd hoge interesse en geven aan in 2014 meer dan 3 miljard euro te willen investeren in Nederlandse huurwoningen.

Dit concludeert Capital Value naar aanleiding van het jaarlijkse onderzoek ‘De woning(beleggings)markt in beeld, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met ABN AMRO en ABF Research. In totaal zijn de 100 grootste woningbeleggers en 65 grootste woningcorporaties ondervraagd. De resultaten werden gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Capital Value in het Spoorwegmuseum te Utrecht. Sprekers waren dr. G. (Gerrit) Zalm, Voorzitter Raad van Bestuur van ABN AMRO, drs. A.J.M. (Arjan) Schakenbos, Voorzitter Raad van Bestuur van Vestia en drs. G.S. (Gertjan) van der Baan, CEO Vesteda (bekijk impressie). 

Nieuwbouw op historisch dieptepunt
Het rapport schetst een toekomstbeeld van de woningmarkt tot 2020. Per jaar komen er gemiddeld 60.000 nieuwe huishoudens bij. Met de bouw van slechts 35.000 woningen in 2013 is de nieuwbouwproductie niet toereikend en lopen de tekorten in een groot deel van Nederland aanzienlijk op. In Amsterdam wordt in 2020 zelfs een tekort van 8% verwacht. Er is met name behoefte aan huurwoningen rond 550 euro per maand (lage huursegment) en van 700-850 euro (middeldure segment).

Marijn Snijders, directeur Capital Value: ‘”De tekorten op de woningmarkt maken deze markt zeer interessant voor zowel nationale als internationale woningbeleggers. Voor het lage segment zullen woningcorporaties huurwoningen moeten blijven realiseren. Voor het middeldure segment is een belangrijke rol weggelegd voor de private sector. Beleggers willen graag investeren, maar doordat projectontwikkelaars en gemeenten veelal rekenen met te hoge huur- en grondprijzen worden plannen veelal niet gerealiseerd. Om de bouw van huurwoningen in het middeldure segment mogelijk te maken zullen gemeenten de grondprijzen moeten aanpassen, mogelijk met 20-30%. In 2013 is door de mismatch circa 400 miljoen euro niet geïnvesteerd in nieuwbouw, een gemiste kans”.

Gemeenten kunnen ondersteunen bij verkoop corporatiewoningen
De financiële positie van woningcorporaties blijft onder druk staan. Bijna 60% van de ondervraagde woningcorporaties heeft de afgelopen twee jaar bouwplannen moeten schrappen (gemiddeld  meer dan 50% van de plancapaciteit). Door de invoering van de nieuwe Circulaire  (MG 2013-02) per 1 oktober 2013 kunnen corporaties nu op basis van de marktwaarde een deel van het bezit verkopen aan beleggers. 42% van de corporaties geeft aan binnen twee jaar complexgewijs te willen verkopen. Gemeenten kunnen corporaties hierbij ondersteunen.  Op dit moment bezitten woningcorporaties ongeveer 800.000 woningen die op basis van het aantal WWS-punten geliberaliseerd kunnen worden.

Interesse beleggers in huurwoningenmarkt op recordniveau
De interesse van beleggers in Nederlandse huurwoningen is enorm gestegen. Vanaf 1 oktober 2013 hebben beleggers al voor meer dan 100 miljoen euro geïnvesteerd in corporatiewoningen. Institutionele- en particuliere Nederlandse beleggers hebben in 2014 in totaal circa 2 miljard euro beschikbaar voor investeringen. Ook is er een toenemende interesse van buitenlandse investeerders in Nederlandse huurwoningen blijkt uit internationaal onderzoek van Capital Value. Zij hebben voor 2014 in totaal circa 1 miljard beschikbaar voor investeringen. Hiermee komt het totaalvolume dat beschikbaar is op circa 3 miljard euro voor investeringen in de woningbeleggingsmarkt. 

Kees van Harten, directeur Capital Value: “Als woningcorporaties actief gebruik gaan maken van de mogelijkheid bestaand bezit tegen marktconforme condities te verkopen aan beleggers en gemeenten kunnen corporaties weer voldoende middelen genereren om te investeren in nieuwe huurwoningen voor het lagere segment. Er liggen dus voldoende kansen maar alleen door een goede samenwerking van alle partijen op de woningmarkt kunnen deze benut gaan worden”. Lees ook: Vastgoedjournaal, 10/2/2014: Gemeenten moeten tot 30% grondprijs verlagen om huurwoningmarkt te stimuleren PropertNL, 10/2/2014: Gemeenten moeten pril herstel woningmarkt stutten met lagere grondprijzen Nederlands Dagblad, 11/2/2014: Tekort huurwoningen door hoge grondprijs Vastgoedmarkt, 11/2/2014: Nieuwbouw op gang bij 30 procent lagere grondprijs

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.