Groot aantal investeringen in zorgvastgoed in eerste helft 2019

Insights 9 jul 2019

In de eerste helft van dit jaar werd circa 415 miljoen euro geïnvesteerd in zorgvastgoed. Dit is een toename van 40% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, waar in totaal 300 miljoen euro werd geïnvesteerd. Dit blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur Capital Value. Er werd voornamelijk geïnvesteerd in extramuraal zorgvastgoed. Voor de tweede helft van 2019 wordt verwacht dat het aantal investeringen aanzienlijk zal toenemen. Volgens de huidige prognoses zal het totale beleggingsvolume in zorgvastgoed over 2019 meer dan 1 miljard euro bedragen. 

Interesse zorgvastgoed neemt toe
De interesse in zorgvastgoed maakte de afgelopen jaren een enorme groei door. In 2017 werden met een investeringsvolume van 700 miljoen euro al records verbroken. Deze trend zette zich in 2018 verder door met een totaal beleggingsvolume van 945 miljoen euro. Veel beleggers zien in zorgvastgoed een goed alternatief voor de reguliere woningbeleggingsmarkt waar het aanbod schaars is en de rendementen laag zijn. Demografische ontwikkelingen en het huidige zorgstelsel in Nederland maken zorgvastgoed een toekomstbestendige beleggingscategorie. Uit eerder onderzoek van Capital Value bleek dat beleggers en corporaties voor 2019 gezamenlijk circa 1.7 miljard euro beschikbaar hebben voor investeringen in dit segment.

Rendementen dalen licht
De aanvangsrendementen laten een lichte daling zien. Vanwege het beperkte aanbod van kwalitatief goed zorgvastgoed en de druk vanuit het beschikbare kapitaal, worden steeds scherpere rendementen gerealiseerd bij verkoop. Vooral de rendementen van woonzorgbeleggingen laten een daling zien en benaderen reguliere woningbeleggingsrendementen. Er treden veel nieuwe partijen toe tot de markt, voornamelijk particuliere beleggers en fondsenbouwers. Opvallend is het toegenomen aandeel in het investeringsvolume door Nederlandse beleggers. Deze partijen waren goed voor ruim 80% van het beleggingsvolume in zorgvastgoed. Waar internationale investeerders in 2018 zeer dominant aanwezig waren, kocht in de eerste zes maanden van 2019 slechts een select aantal internationale partijen zorgvastgoed aan.

Gemiddeld transactievolume gedaald
De transacties in het eerste half jaar betroffen relatief veel nieuwbouwontwikkelingen en daarmee een welkome uitbreiding op de voorraad zorgvastgoed in Nederland. Het ging met name om single asset deals met een gemiddelde omvang van minder dan 5 miljoen euro. In 2018 betrof de gemiddelde omvang ruim 7 miljoen euro.

Manon Kuipers, specialist zorgvastgoed Capital Value: “Waar het aantal transacties sterk is toegenomen, is het gemiddelde volume per transactie gedaald. Wij zien dat beleggers kritischer naar de omvang van transacties kijken om het beschikbare kapitaal te kunnen aanwenden. Institutionele en internationale beleggers verwerven bij voorkeur zorgcomplexen of portefeuilles met een minimale omvang van 10 miljoen euro. De beschikbare zorgcomplexen zijn over het algemeen van kleinere omvang. Er liggen in dit segment kansen voor particuliere beleggers en fondsenbouwers.”

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.