Grote belangstelling voor toelichting nieuwe circulaire

Nieuws 3 okt 2013

Capital Value organiseerde op 2 oktober jl. in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een informatiebijeenkomst over de nieuwe regelgeving voor de verkoop van corporatiewoningen aan beleggers. De bijeenkomst werd door meer dan 100 deelnemers bijgewoond. Aanwezigen waren zowel vertegenwoordigers van woningcorporaties als institutionele- en particuliere beleggers. De bijeenkomst vond plaats in Grand Hotel Karel V te Utrecht.  

Mr. C.A. (Kees) van Harten MRE MRICS: “Capital Value streeft er als marktleider op de woningbeleggingsmarkt naar om een brugfunctie te vervullen tussen corporaties en beleggers. De nieuwe regels voor de verkoop van corporatiewoningen zijn voor zowel corporaties als beleggers een doorbraak. De bijeenkomst gaf ons de mogelijkheid de nieuwe regels aan beide groepen toe te lichten.”  De bijeenkomst startte met een toelichting op de nieuwe regelgeving die op 1 oktober jl. in werking is getreden. Vervolgens konden deelnemers vragen stellen aan een vertegenwoordiger van het Ministerie BZK, de V. (Victor) Schaap (plaatsvervangend directeur Woningmarkt). De bijeenkomst werd inhoudelijk afgesloten door Ing. M.A. (Marijn) Snijders RT MRICS, die de consequenties van de nieuwe circulaire voor de woning(beleggings)markt in beeld bracht. Voor nadere informatie over de regelgeving of advies over de complexgewijze verkoop van corporatiewoningen kunt u contact opnemen met Capital Value.