Historisch investeringsvolume van meer dan 4 miljard euro in Nederlandse huurwoningen

Insights 22 dec 2016

Pensioenfondsen investeren 33% meer in nieuwbouwhuurwoningen middensegment Nog nooit is er zoveel geïnvesteerd in de aankoop van huurwoningen in Nederland. Er wordt in 2016 naar verwachting voor meer dan 4 miljard euro belegd in Nederlandse huurwoningen. Dit is een stijging van 33% ten opzichte van 2015. Dit blijkt na een analyse van alle woningbeleggingstransacties door Capital Value. Nederlandse pensioenfondsen leverden hierbij de belangrijkste bijdrage aan dit historische beleggingsvolume. In 2016 investeerden zij voor circa 3 miljard euro in voornamelijk nieuwbouwwoningen in het middeldure huursegment (in 2015 was dit nog 850 miljoen euro). Daarnaast bleven ook particuliere beleggers en buitenlandse investeerders zeer actief in de aankoop van bestaande woningen.

Marijn Snijders, directeur Capital Value: “De Nederlandse pensioenfondsen zijn de belangrijkste aanjager wat betreft de ontwikkeling van nieuwe huurwoningen in het middeldure huursegment. Het is mooi om te zien hoe de Nederlandse pensioenfondsen het afgelopen jaar deze rol hebben vervuld en zoveel pensioenfondsgeld is belegd in de nieuwbouw van middeldure huurwoningen. Het is essentieel om de tekorten verder weg te werken. Wij verwachten dat deze trend zich verder voortzet in 2017. Daarnaast hopen we dat beleggers, corporaties, overheid en de bouwsector nog meer zullen gaan samenwerken nu er zoveel kansen liggen.”

Uit het onderzoek van Capital Value blijkt dat particuliere beleggers in 2016 hoofdzakelijk investeerden in bestaande bouw. Toch is er een groeiende activiteit van particuliere beleggers bij nieuwbouw-en herontwikkelingsprojecten. Daarnaast tonen particuliere beleggers meer interesse in grotere projecten van tussen de 5 en 10 miljoen euro. Internationale beleggers bleven in 2016 zeer actief op de Nederlandse markt, met name bij het uitbouwen van de bestaande portefeuilles. Ook zijn er in 2016 weer nieuwe internationale partijen tot de Nederlandse markt toegetreden.

Kees van Harten, directeur Capital Value: “We zien een trend dat steeds meer buitenlandse beleggers en nieuwe Nederlandse investeerders de woningbeleggingsmarkt betreden, mede door de lage rente, de groei van het aantal huishoudens en een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel. Door een toenemende vraag en de beschikbaarheid van kapitaal zijn de prijzen in 2016 verder gestegen. Beleggers hanteren daardoor lagere aanvangsrendementen bij nieuwe investeringen. Daarnaast zien we dat de waarde van de bestaande portefeuilles van beleggers en corporaties zijn gestegen door het aantrekken van de woningmarkt.”

Eerdere onderzoeken van Capital Value bevestigen dat de druk op de Nederlandse huurwoningmarkt onverminderd groot is. Dit terwijl uit onderzoek onder de grote woningbeleggers naar voren komt, dat er een record budget beschikbaar is voor beleggingen in Nederlandse huurwoningen.

Dit beschikbare kapitaal kan aangewend worden om nieuwe vrije sector huurwoningen te bouwen, maar ook corporaties extra middelen te geven om betaalbare sociale huurwoningen te bouwen. Recent verkochten een aantal woningcorporaties als uitvloeisel van de nieuwe Woningwet duurder bezit aan pensioenfondsen om met deze middelen de bouw van goedkope woningen mogelijk te maken. Ook deze trend zal volgens onderzoekers van Capital Value in 2017 doorzetten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Capital Value.

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.