Manon Kuipers en Danny La Rose over zorgvastgoed

Nieuws 22 jun 2020

Groei en optimisme kenmerken de woningbeleggingsmarkt, zorgvastgoed en Capital Value. Zo kopt het onlangs verschenen artikel over Capital Value in de Zorgvastgoed special van VastgoedVisie. Manon Kuipers en Danny La Rose, specialisten in het segment zorgvastgoed, spreken over de kenmerken en de kansen van deze groeiende asset categorie. 

De corona-perikelen ten spijt, hebben we het onverminderd druk,’ vertelt register taxateur Danny La Rose, die samen met vastgoedadviseur Manon Kuipers binnen Capital Value het ’team zorgvastgoed’ aanstuurt. ‘Veel van het verouderde zorgvastgoed, verzorgings- en verpleeghuizen uit de jaren zeventig, is eigendom van corporaties. Zij worstelen met de vraag welke investeringen noodzakelijk zijn om een toekomstbestendige huisvesting te realiseren voor de huurders en hoe zij het vastgoed kunnen laten aansluiten op de huidige vraag vanuit de steeds groter wordende doelgroep. Het ontwikkelen en beheren van specifiek zorgvastgoed behoort veelal niet tot de kerntaak van corporaties. Wij zien bij deze vraagstukken een grote toegevoegde waarde voor beleggers, die commercieel zijn ingesteld maar ook investeringen willen doen die social impact hebben.’ Kuipers voegt er aan toe dat de vraag vanuit de doelgroep naar kwalitatief geschikt zorgvastgoed groot is, mede door ontwikkelingen als extramuralisering en vergrijzing. ‘Er is een enorme behoefte aan verpleeghuisplekken en seniorenhuisvesting en het gebrek hieraan belemmert de doorstroming op de reguliere woningmarkt. Beleggers bevestigen tegelijkertijd, ook tijdens de huidige coronacrisis, het vertrouwen in deze assetcategorie. Lees het volledige artikel (PDF).