Nieuwe liberalisatiegrens per 1 januari 2019

Insights 8 nov 2018

Let op! De huurprijzen zijn per 1 juli 2019 geïndexeerd, waardoor een woning met 142 WWS-punten of meer per deze datum wordt gekwalificeerd als een woning in de vrije sector.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft deze week MG-circulaire 2018-02 gepubliceerd. Hierin staat onder meer dat de liberalisatiegrens, die vanaf 2016 bevroren was, per 1 januari 2019 zal worden geïndexeerd. 

Vanaf 2016 was de liberalisatiegrens voor zelfstandige woningen ? 710,68. Vanaf 1 januari 2019 zal de liberalisatiegrens worden verhoogd naar ? 720,42. Dit betekent dat een woning vanaf 1 januari 2019 bij mutatie over minimaal 145 WWS-punten zal moeten beschikken om te kwalificeren als een woning in de vrije sector. Dit aantal is momenteel 143 punten. Per 1 juli 2019 zullen de maximale huurprijzen wederom worden geïndexeerd. Hierdoor kunnen de bijbehorende WWS-punten weer wijzigen.

Consequenties voor verkoop corporatiebezit
De indexering van de liberalisatiegrens kan betekenen dat bij complexgewijze verkoop van corporatiebezit andere regelgeving van toepassing is. Bij complexgewijze verkoop bepalen het aantal WWS-punten en de actuele huurprijs of de verkoop valt onder de regelgeving voor blijvend gereguleerde woningen, te liberaliseren of geliberaliseerde woningen. Dit onderscheid wordt gemaakt in de verkoopregels opgenomen in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (BTIV 2015) en de Ministeriële Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV).

Naast de aanpassing van de liberalisatiegrens wordt in de nieuwe circulaire ook ingegaan op de verhoging van de AOW-leeftijd en de nieuwe inkomensgrenzen en prijsindex voor 2019. U kunt de volledige MG-circulaire 2018-02 hier downloaden. 

Wilt u meer weten?
  Graag informeren wij u over de wijzigingen en wat deze voor u betekenen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. 

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.