Nieuwe regelgeving doorbraak voor corporaties

Nieuws 11 jul 2013

De nieuwe regelgeving die zal gaan gelden voor de verkoop van corporatiewoningen, zoals in concept vandaag openbaar gemaakt, betekent een doorbraak voor corporaties en daarmee voor de woningmarkt. Door de regels voor eventuele verkoop van het geliberaliseerde en te liberaliseren corporatiebezit te versoepelen wordt het voor corporaties mogelijk complexgewijs te verkopen aan beleggers en geld vrij te maken voor nieuwe investeringen.

Groeiend aantal corporaties overweegt complexgewijze verkoop
Corporaties bezitten in totaal ca. 78% van de huurwoningen op de Nederlandse markt. Uit onderzoek van Capital Value blijkt dat ca. 56% van de corporaties complexgewijs huurwoningen wil gaan verkopen. Waarschijnlijk zal dit percentage verder gaan toenemen aangezien corporaties nu de mogelijkheid wordt geboden middelen vrij te maken die voor nieuwe investeringen noodzakelijk zijn.

Interesse beleggers in verhuurde woningen
In februari dit jaar presenteerde Capital Value een onderzoek waaruit blijkt dat beleggers aangeven circa twee miljard euro beschikbaar te hebben voor de aankoop van huurwoningen in 2013. Kees van Harten, directeur Capital Value: “De versoepeling is echt een doorbraak voor de woningbeleggingsmarkt. Essentieel is dat er in de concepttekst nu een koppeling wordt gemaakt naar de actuele waarde, waardoor corporaties op marktconforme wijze complexgewijs kunnen verkopen. Een goede selectie van te verkopen complexen is daarbij onontbeerlijk. Wij adviseren corporaties wel gedoseerd te verkopen om de markt niet te verstoren”. Ook kan deze wijziging van de regelgeving een doorbraak betekenen om buitenlands kapitaal aan te trekken. Marijn Snijders, directeur Capital Value: " Sinds enkele maanden zien we een toenemende belangstelling van buitenlandse investeerders uit onder meer Duitsland, Engeland en de VS. De tekorten die dreigen te ontstaan op de Nederlandse woningmarkt en de goede rendement – risicoverhouding wordt door steeds meer buitenlandse partijen als kans gezien. Buitenlandse beleggers kunnen naast de Nederlandse particuliere en institutionele beleggers een rol gaan spelen bij het vergroten van het middeldure huursegment.

De aangepaste regelgeving zal van toepassing zijn op woningen in het geliberaliseerde dan wel te liberaliseren segment.

Downloads (in PDF formaat): Concept circulaire voor consultatie Concept wijziging regeling NIEUW: Capital Value biedt een workshop complexgewijs verkopen aan waarin ook de nieuwe regelgeving uitgebreid aan bod komt. Lees meer.  Lees ook: PropertyNL, 11 juli 2013: Circulaire Blok, forse versoepeling verkoop huurwoningen corporaties Vastgoedmarkt, 11 juli 2013: Nieuwe regelgeving doorbraak voor corporaties Vastgoedjournaal, 11 juli 2013: Woningbeleggers spinnen garen bij soepeler regels voor corporaties