Nu al record aan woningbeleggingen in 2019

Insights 3 jun 2019

In de eerste zes maanden van het jaar werd maar liefst 4,5 miljard euro geïnvesteerd in Nederlandse huurwoningen. Vorig jaar bedroeg het transactievolume na de eerste zes maanden nog 3,5 miljard euro. 2019 stevent nu al af op een record. Alles wijst erop dat deze trend zich de komende zes maanden voort zal zetten. Volgens Capital Value kan het transactievolume op de woningbeleggingsmarkt in 2019 oplopen naar 10 miljard euro, een stijging van circa 20%. Nog nooit werden zoveel huurwoningen in Nederland verkocht.

Ruim 24.000 woningen verkocht in de eerste zes maanden
Het eerste half jaar kende een aantal zeer omvangrijke transacties. Qua bestaande bouw werden er in de eerste zes maanden van 2019 al bijna net zoveel woningen verkocht als in heel 2018. Het aantal nieuwbouwwoningen ligt iets onder de helft van het jaartotaal in 2018. Dit is opmerkelijk aangezien er een enorm vraag naar nieuwbouw huurwoningen is vanuit pensioenfondsen.

Grootste aandeel internationale beleggingen tot nu toe
Mede door de grote acquisities van internationale beleggers als Heimstaden, Blackstone en CAPREIT komt het internationale aandeel in het beleggingsvolume in de eerste helft van 2019 uit op een recordniveau van 48,5% van het totaalvolume. Ter vergelijking: in 2018 was dit aandeel nog 35% en in 2015 lag dit percentage op 27%. Over heel 2018 werd circa 3 miljard euro door buitenlandse beleggers geïnvesteerd. In de eerste helft van dit jaar was dat al 2,2 miljard euro. Naar verwachting zal het totaalvolume van 2018 dit jaar ruimschoots worden overtroffen.

Vooral institutionele beleggers zeer actief
Met name institutionele beleggers kochten woningen, zowel Nederlandse als buitenlandse partijen. De komende weken zullen een aantal grote transacties bekend worden gemaakt waarbij institutionele beleggers investeren in nieuw te bouwen middeldure huurwoningen. Opvallend is daarnaast dat woningcorporaties nog maar 130 miljoen euro hebben geïnvesteerd terwijl uit onderzoek is gebleken dat zij over veel meer liquiditeiten beschikken dan in het verleden.

Meer dan 20 miljard euro beschikbaar
Voor 2019 en 2020 is een enorme hoeveelheid kapitaal beschikbaar bij zowel Nederlandse als buitenlandse beleggers. Uit het jaarlijkse onderzoek van Capital Value bleek al dat er voor de komende jaren meer dan 20 miljard euro beschikbaar is voor investeringen in Nederlandse huurwoningen.

Laagste aantal bouwvergunningen in laatste 10 kwartalen
Ondanks de ambities van de overheid om de woningproductie en vergunningverlening op te schroeven, zijn er in het eerste kwartaal van 2019 uitzonderlijk weinig vergunningen verstrekt. De teller bleef hangen op 14.537, het laagste aantal dat in de afgelopen 10 kwartalen is gemeten. Sinds het derde kwartaal van 2016 was het aantal niet meer zo laag. Als deze trend zich doorzet zal het verwachte aantal van 75.000 woningen dit jaar niet gehaald worden. Jaarlijks zijn er 95.000-115.000 woningen nodig om het woningtekort terug te dringen. In de grote steden speelt een vertraging van de procedures een belangrijke rol. Gebrek aan capaciteit is een van de veelgenoemde redenen. Ook lijkt er een mismatch te zijn tussen de ambitie van gemeenten om de tekorten terug te dringen en het beleid ten aanzien van grondprijzen en regelgeving. Marijn Snijders, directeur Capital Value: “Het lage aantal bouwvergunningen is een bedreiging om het oplopende woningtekort terug te dringen. Juist nu er zoveel kapitaal beschikbaar is voor de toevoeging van betaalbare (sociale) en middeldure huurwoningen. Verdere regelgeving, naast stijging van de grondprijzen en bouwkosten, kan ertoe leiden dat het benodigde aantal nieuwbouwwoningen niet wordt gehaald. Alleen door de toevoeging van meer woningen kan de stijging van de huur- en koopprijzen worden tegengegaan.”

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.