Ondanks coronacrisis toch nog 60.000 bouwvergunningen verwacht dit jaar

Insights 23 okt 2020

Woningtekort blijft de komende jaren verder oplopen.

Afgelopen week publiceerde het CBS het aantal afgegeven bouwvergunningen voor woningen in juli en augustus. Daaruit blijkt dat het aantal afgegeven vergunningen tot en met augustus uitkomt op 40.000. Dit aantal is in lijn met de eerdere prognose van Capital Value dat voor 2020 een totaal van 60.000 vergunningen mogelijk is. Alhoewel dit aantal nog steeds ruim onvoldoende is om het woningtekort terug te dringen, heeft de coronacrisis vooralsnog geen extra negatieve gevolgen gehad voor de uitgifte van de bouwvergunningen.

60.000 vergunningen nu realistische verwachting
CBS geeft aan dat in juli een fors aantal vergunningen voor nieuwbouw werd afgegeven: 6.640. Sinds oktober 2019 was dit aantal niet zo hoog. In augustus daalde het aantal weer tot 3.340 verleende vergunningen, maar daarbij moet in aanmerking worden genomen dat het aantal in augustus in de afgelopen jaren altijd relatief laag lag, mogelijk omdat er in de zomermaanden minder vergunningen worden aangevraagd. Op dit moment komt het gemiddeld aantal afgegeven vergunningen voor woningen in 2020 per maand uit op 4.960, waardoor het totale aantal van 60.000 voor heel 2020 nog steeds haalbaar lijkt. Dat aantal ligt enkele duizenden vergunningen hoger dan wat het EIB in maart verwachtte voor heel 2020.

Goed nieuws dat stikstofproblematiek wordt aangepakt
Doordat onlangs bekend werd dat de komende maanden de stikstofproblematiek zal worden aangepakt is de verwachting dat het aantal afgegeven bouwvergunningen de komende jaren zal oplopen. De stikstofproblematiek zorgde in 2019 voor een zeer laag aantal bouwvergunningen. Onlangs werd een wetsvoorstel ingediend waarin de bouw een gedeeltelijke vrijstelling tegemoet kan zien voor activiteiten die tijdelijke uitstoot van stikstof teweeg brengen.

Woningtekort blijft hoog
Ondanks de voorzichtige positieve vooruitzichten, blijven de zorgen over het woningtekort bestaan. Het huidige woningtekort bedraagt 330.000 woningen. De verwachting is dat het huidige woningtekort in de komende vier jaar zal groeien tot boven de 400.000 als er niet meer woningen worden bijgebouwd. Om het woningtekort effectief aan te pakken zijn jaarlijks 75.000 tot 100.000 nieuwe woningen nodig en daarin kunnen de huidige 60.000 vergunningen niet voldoende voorzien.

Door Coronacrisis groeit bevolking minder snel dan verwacht
Een belangrijke kanttekening bij de bekende cijfers over het woningtekort is de invloed van de coronacrisis op de vraag. Hierdoor kan het woningtekort minder hard oplopen dan nu wordt verwacht. Als gevolg van de crisis en de reisbeperkingen groeit de Nederlandse bevolking (en daarmee de vraag naar woningen) momenteel minder hard dan vorig jaar. Echter om de gevolgen hiervan echt in te kunnen schatten is meer inzicht nodig in de ontwikkeling van het aantal huishoudens.. De voortschrijdende huishoudensverdunning is een belangrijke aanjager van de vraag naar woningen en deze gaat ook tijdens de crisis door.

Kwalitatieve veranderingen in woonwensen
De coronacrisis verandert niet alleen de kwantitatieve vraag naar woningen, maar zal ook effect hebben op woonwensen en dus de kwalitatieve vraag naar woningen. Als gevolg van de anderhalvemeter- regel en social distancing zullen meer mensen een verhuizing uit de stad overwegen dan voor de crisis. Daarnaast zijn als gevolg van de crisis vooral expats uit Nederland vertrokken, waardoor de vraag naar het duurdere huursegment minder groot is geworden. De druk op het betaalbare segment blijft echter hoog. De vraag hiernaar kan zelfs harder oplopen door de crisis, omdat Nederlandse expats en studenten uit het buitenland terugkeren naar Nederland en woonruimte zoeken. Er is aanvullend onderzoek nodig om te achterhalen om hoeveel mensen dit gaat.

Investeringen in betaalbare huisvesting nog steeds hard nodig
Marijn Snijders, directeur Capital Value: “De druk op het betaalbare segment blijft ook de komende jaren hoog. Het blijft van groot belang om juist in dit segment te blijven investeren. Nieuwe regelgeving zoals het maximeren van de jaarlijkse huurverhoging en het verhogen van de overdrachtsbelasting naar 8% voor beleggers hebben een negatieve invloed op het kapitaal dat beleggers kunnen investeren in nieuwbouwwoningen. Hierdoor kunnen zij minder bijdragen aan het oplossen van het woningtekort.”

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.