Onderzoek naar beheersing frauderisico’s bij verkoop corporatiebezit

Insights 14 dec 2015

Woningcorporaties zijn op de goede weg als het gaat om het invoeren van beheersmaatregelen om frauderisico's bij de verkoop van corporatiebezit te voorkomen. Toch is er nog ruimte voor verbetering binnen de corporatiesector. Hoewel een deel van de corporaties concreet bezig is met beheersmaatregelen als periodieke hold-sell analyses, screening van zakenpartners en het opnemen van verkoopvoorwaarden e.d., staat dit bij een ander deel van de corporaties nog in de kinderschoenen. Dit blijkt uit onderzoek van Capital Value onder ruim 80 corporaties in Nederland. 

De waarborging van de integriteit binnen de corporatiesector blijft een actueel thema voor zowel corporaties als overheid gezien de maatschappelijke als volkshuisvestelijke belangen. De invoering van de nieuwe Woningwet geeft woningcorporaties daarnaast meer mogelijkheden om delen van hun vastgoedportefeuille aan beleggers te verkopen. De verkoopregels uit de Woningwet vormen een wettelijke en minimale basis van beheersmaatregelen bij verkoop van corporatiewoningen. Woningcorporaties zijn echter gebaat bij aanvullende beheersmaatregelen die het risico op fraude gedurende het gehele verkoopproject beperken. Capital Value heeft getoetst in hoeverre diverse beheersmaatregelen door woningcorporaties worden toegepast.  

47% van de corporaties voert periodieke hold-sell analyses uit
Uit de resultaten komt naar voren dat de bewustwording onder woningcorporaties op het gebied van portefeuille- en asset management sterk groeiende is. Zo blijkt dat inmiddels 47% van de corporaties periodieke hold-sell analyses uitvoert. Bij 32% is dit op dit moment in ontwikkeling. Slechts 18% van de corporaties geeft aan hier niet actief mee bezig te zijn. Het (laten) uitvoeren van hold-sell analyses helpt corporaties onder andere om de transparantie van verkoopbeslissingen te verhogen en maakt de beweegredenen voor eventuele verkoop inzichtelijk.

Van insider-regelingen tot verkoopvoorwaarden
Meer dan de helft (55%) van de corporaties heeft een insider-regeling opgenomen die het risico op belangenverstrengeling van medewerkers beperkt. Enkele andere onderzochte beheersmaatregelen zijn de screening van kopende partijen (bij 62% van de corporaties aanwezig) en het opnemen verkoopvoorwaarden in het koopcontract. Zo blijkt slechts 38% van de corporaties verkoopvoorwaarden over goed verhuurderschap in de verkoopakte op te nemen en neemt 53% een anti-speculatiebeding op. Het opnemen van deze beheersmaatregelen waarborgt de positie van huurders bij de verhuur door de nieuwe eigenaar. Kees van Harten, directeur Capital Value: “Corporaties doen er verstandig aan om hun integriteitsbeleid omtrent verkoopprocessen kritisch tegen het licht te houden. De richtlijnen die IVBN (Vereniging voor Institutionele Beleggers in Vastgoed) hiervoor destijds heeft opgesteld kunnen ook corporaties een nuttig handvat bieden. Daarnaast zijn woningcorporaties ook vaak betrokken bij andere kritische processen zoals aankoop, beheer en taxaties van vastgoed. Ook deze processen zijn gebaat bij passende beheersmaatregelen”.

Meer weten?
U kunt het volledige onderzoeksrapport per email bij ons opvragen.

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.