Online platform voor complexgewijs aanbod corporatiewoningen

Nieuws 30 jun 2014

Vandaag is het nieuwe online platform voor woningcorporaties en beleggers gepresenteerd onder de naam Corporatiemarkt.com. Op dit platform kunnen corporaties hun aanbod van woningcomplexen openbaar maken voor Nederlandse en buitenlandse beleggers en collegacorporaties. Een ontwikkeling die de vraag- en aanbodzijde bij elkaar brengt en bijdraagt aan een transparante en objectieve prijsvorming.

Capital Value heeft het platform mede naar aanleiding van gesprekken met diverse corporaties, beleggers en stakeholders binnen de corporatiesector ontwikkeld. Mr. C.A. (Kees) van Harten MRE MRICS, directeur bij Capital Value: “Met dit initiatief willen we een brugfunctie vervullen tussen corporaties en beleggers bij de verkoop van corporatiewoningen. Corporatiemarkt.com is een centrale plaats waar corporaties hun woningen op professionele wijze complexgewijs kunnen aanbieden.Op deze wijze verkrijgen Nederlandse en buitenlandse beleggers een transparant overzicht van het beschikbare aanbod van diverse woningcorporaties.” De eerste woningcorporaties hebben hun aanbod al via Capital Value op het platform geplaatst. Naast een actueel aanbod van woningcomplexen van corporaties, biedt het platform ook achtergrondinformatie over ontwikkelingen binnen de woningbeleggingsmarkt, de wet- en regelgeving en recente transacties.

Rondetafelbijeenkomst met stakeholders
Het nieuwe initiatief werd gepresenteerd tijdens een rondetafelbijeenkomst met beleggers, corporaties en stakeholders uit de corporatiesector. Thema van de dag was ‘Verkoop corporatiewoningen aan beleggers’. Het doel van de bijeenkomst was het delen van kennis en ervaringen over de per 1 oktober jl. in werking getreden circulaire verkoop corporatiewoningen (MG 2013-02). Capital Value zal naar aanleiding van deze bijeenkomst op korte termijn een aantalaanbevelingen opstellen om de verkoop van corporatiewoningen aan beleggers te optimaliseren.

Onderzoek bevestigt: toenemend aantal corporaties wil verkopen
Uit het in februari door Capital Value gepresenteerde onderzoek ‘De woning(beleggings)markt in beeld’, blijkt dat 42% van de corporaties binnen twee jaar complexgewijs wil verkopen. Financiële redenen, Europese regelgeving, maar ook de hernieuwde focus op de kernactiviteiten en kernregio’s spelen hierbij een belangrijke rol. De eerste transacties waarbij corporaties voor meer dan 100 miljoen euro hebben verkocht aan beleggers hebben inmiddels plaatsgevonden. Op dit moment bezitten woningcorporaties ongeveer 800.000 woningen die op basis van de huidige circulaire geliberaliseerd kunnen worden en tegen marktwaarde verkocht kunnen worden.

Interesse beleggers in huurwoningenmarkt op recordniveau
De interesse van beleggers in Nederlandse huurwoningen is enorm gestegen. Nederlandse en buitenlandse beleggers hebben in 2014 in totaal circa 3 miljard euro beschikbaar voor investeringen. De afgelopen periode hebben de eerste transacties met buitenlandse beleggers plaatsgevonden. Corporatiemarkt.com is ook voor hen een belangrijke informatiebron en zal ook in het Engels beschikbaar zijn. Naar Corporatiemarkt.com.

Neem voor meer informatie contact met Mr. C.A. (Kees) van Harten MRE MRICS. Lees ook: PropertyNL, DealFocus, 1 juli 2014: Capital Value lanceert online platform corporatiemarkt.com Vastgoedjournaal, 1 juli 2014: Aanbod van te koop staande corporatiewoningen krijgt apart platform PropertyNL, 2 juli 2014: Nieuw online platform voor corporaties en beleggers Vastgoedmarkt, 2 juli 2014: Website voor complexgewijs woningaanbod