Prinsjesdag 2022: Wat staat er precies in de Miljoenennota?

Insights 22 sep 2022

De Miljoenennota voor 2023 ? getiteld 'Investeren in nu en later' ? is deze week gepresenteerd door minister Kaag van Financiën. Kernpunt van de Miljoenennota is de groeiende onzekerheid over de bestaanszekerheid van velen, veroorzaakt door de historisch hoge inflatie als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Met een koopkrachtpakket van ? 17,2 miljard voor 2023 wil het kabinet de negatieve effecten van de hoge inflatie zoveel mogelijk dempen. Daarnaast neemt het kabinet zich voor om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken, armoede te bestrijden en de relatie tussen burger en overheid te verbeteren. De woningmarkt heeft een kleinere rol gekregen in de Miljoenennota van dit jaar en lijkt vooral een herhaling van aangekondigde programma’s van voorgaande jaren. Hieronder de belangrijkste punten voor de woningmarkt:

  • Met het Programma Betaalbaar Wonen zet het kabinet in op de regulering van aanvangshuurprijzen van middenhuurwoningen, De hoop was dat op deze Prinsjesdag meer duidelijkheid gegeven kon worden over de exacte invulling van deze regelgeving, maar deze laat helaas op zich wachten. De verwachting is dat in december meer duidelijkheid gegeven kan worden.
  • In het Programma Woningbouw schetst het kabinet de ambitie om de woningbouwproductie in Nederland te versnellen naar 100.000 nieuwe woningen per jaar, of in totaal 900.000 woningen tot en met 2030. Om deze ambitie te bereiken is het Woningbouwimpuls-programma verlengd en een bedrag van 7,5 miljard euro in het Mobiliteitsfonds vrijgemaakt voor verschillende grootschalige woningbouwgebieden. Deze maatregelen waren al eerder toegezegd en vormen geen nieuwe stimulans voor de markt.
  • In het Sociaal Huurakkoord en met het Programma ‘Een thuis voor iedereen’ heeft het kabinet verschillende afspraken gemaakt over de sociale huursector. Zo geldt er de komende drie jaar een maximale indexatie in de sociale sector, komt er een eenmalige inkomensafhankelijke huurverlaging voor lagere inkomens, en wordt het huurtoeslagstelsel vereenvoudigd en de huurtoeslag verhoogd. Ook gaat er meer aandacht naar huisvesting van ouderen en aandachtsgroepen, en wordt de verhuurderheffing afgeschaft om de nieuwbouwopgave van sociale huurwoningen te versnellen. De eenmalige huurverlaging en verhoging van de huurtoeslag zijn nieuwe maatregelen en ingegeven door de energiecrisis die er op dit moment speelt.
  • Op fiscaal gebied worden enkele eerdergenoemde maatregelen herhaald. Zo wordt de jubelton, ingevoerd in 2010, met ingang van 1 januari 2023 beperkt en per 1 januari 2024 geheel afgeschaft. Ook werd begin 2022 duidelijk dat het kabinet de overdrachtsbelasting opnieuw wilde verhogen. In deze Miljoenennota is bekend gemaakt met welk percentage; het nieuwe tarief is 10,4 procent. Nieuw is regelgeving voor fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s). Deze mogen niet meer direct beleggen in vastgoed. Indirect beleggen in vastgoed mag nog wel. 
  • Op het gebied van duurzaamheid richt het kabinet zich in eerste instantie op het terugdringen van de energiebehoefte. Via het Nationaal Isolatieprogramma richt de overheid zich op het isoleren van 2,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen. Dit programma bestond al, echter wordt er via deze Miljoenennota in 2023 en 2024 in totaal 300 miljoen euro extra voor uitgetrokken. Tot slot zijn afspraken gemaakt voor de uitfasering tot en met 2028 van energielabels E, F en G bij corporatiewoningen en wordt vanaf 2026 de hybride warmtepomp de nieuwe standaard.

Lees hier ons opiniestuk over de aangekondigde maatregelen op Prinsjesdag 2022.

Meer weten?
Capital Value volgt de ontwikkelingen op de woningmarkt op de voet. Wilt u meer weten over de status van het Nederlandse woningbeleid of bent u benieuwd naar de mogelijke gevolgen van de aangekondigde huurregulering op de huurinkomsten van uw portefeuille of van uw ontwikkeling? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met Stefan Janssen via 06 22 96 70 88 of s.janssen@capitalvalue.nl.

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.