Record aan investeringen in Nederlandse huurwoningen

Insights 14 dec 2017

Nog nooit is er zoveel geld geïnvesteerd in Nederlandse huurwoningen. Met de transacties die de komende weken zullen worden afgewikkeld zal het totale investeringsvolume ruim boven 5 miljard euro uitkomen. Dit is een toename van 20% ten opzichte van 2016 en meer dan een verdrievoudiging ten opzichte van vijf jaar geleden. Naast investeringen in bestaande portefeuilles is er in 2017 een record bedrag belegd in nieuwbouw huurwoningen in het middeldure huursegment. Het beleggen in huurwoningen is ongekend populair door het lage risicoprofiel en de stabiele rendementen die gemaakt worden.

Uit analyses van de transacties door Capital Value blijkt dat particuliere beleggers en internationale fondsen zich met name gericht hebben op bestaande woningen. Nederlandse pensioenfondsen konden een record aantal nieuwbouwwoningen verwerven. Het betreft met name eengezinswoningen en appartementen in het middeldure huursegment. In 2017 werden circa 17.000 nieuwbouwwoningen aangekocht, een stijging van bijna 35% ten opzichte van 2016. De meeste woningen zullen in 2018 en 2019 worden gerealiseerd. Marijn Snijders: “Het is mooi dat het Nederlandse pensioenfondsen in 2017 is gelukt meer nieuwbouw huurwoningen te kunnen aankopen en zo een rol te kunnen spelen in het terugdringen van het woningtekort. Doordat ze bestaand bezit hebben kunnen verkopen en nieuwbouw hebben kunnen verwerven hebben ze de portefeuille kunnen verjongen en verduurzamen.” 

Nog steeds te weinig aanbod
Nog steeds biedt de markt onvoldoende investeringsmogelijkheden om het beschikbaar kapitaal aan te wenden. Uit onderzoek van Capital Value blijkt dat er in 2017 tussen de 5.000 en 10.000 nieuwbouw huurwoningen meer verkocht hadden kunnen worden indien meer projecten beschikbaar waren geweest. De vraag is groter dan het aanbod. Dit heeft in 2017 geleid tot een stijging van de prijzen. Naar verwachting zal deze trend zich in 2018 verder doorzetten.

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.