Record van 75.000 bouwvergunningen niet voldoende om woningtekort terug te dringen

Insights 26 okt 2021

In 2021 zijn tot en met augustus ruim 47.000 bouwvergunningen voor nieuwe woningen afgegeven (bron: CBS). Dit is circa 15% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Na een goede start in de eerste maanden van dit jaar, werden er ook gedurende de zomer voldoende vergunningen afgegeven om eind dit jaar op 75.000 vergunningen uit te kunnen komen. Dat is goed nieuws volgens Capital Value, specialist op de woningbeleggingsmarkt. Als het aantal bouwvergunningen toeneemt richting 100.000 ontstaat ruimte om de komende jaren voldoende woningen te bouwen en het woningtekort niet verder te laten stijgen. De enorme stijging van de bouwkosten en lang lopende bezwaarprocedures zijn echter een grote zorg die  de realisatie van betaalbare huurwoningen in gevaar kunnen brengen. 

Sterke maand augustus leidt tot vertrouwen in afgifte bouwvergunningen
Gedurende de zomerperiode en de bouwvak worden traditioneel minder bouwvergunningen afgegeven dan in de maanden van het voor- en najaar. Gemiddeld ligt het aantal vergunningen in augustus rond de 3.300 in de afgelopen negen jaar. Met 3.981 vergunningen ligt het aantal in augustus 2021 daar ruim boven. In 2021 werden tot nu toe ruim 6.100 vergunningen per maand afgegeven. Als deze trend doorzet, dan komt het totaal aantal afgegeven vergunningen uit op 75.000, het hoogste aantal dat in de afgelopen 10 jaar bereikt is.

Bezwaarprocedures remmen bouwproductie
Nu het aantal afgegeven vergunningen een goede richting op gaat, blijft de vraag of die vergunningen ook allemaal kunnen worden uitgevoerd en de woningen daadwerkelijk kunnen worden gebouwd. De verruimde mogelijkheden voor inspraak van belanghebbenden zorgen ervoor dat de bouwproductie steeds vaker vertraging oploopt. Sinds begin 2021 is het niet alleen mogelijk om in de vaststellingsprocedure van een omgevingsvergunning een bezwaar in te dienen, maar ook als de vergunning al is vastgesteld. Op deze manier kan een enkeling met bezwaren tegen een plan maanden vertraging veroorzaken, ondanks de ruimte die bijvoorbeeld de Crisis-en Herstelwet biedt voor woningbouw. De nieuwe omgevingswet is erop gericht om de procedures én inspraak te vereenvoudigen, waardoor het risico op vertragingen verder toeneemt. Marijn Snijders, directeur Capital Value: “De wetgeving zou op dit punt versterkt moeten worden, zodat misbruik van dit instrument kan worden tegengegaan. De huidige capaciteit bij gemeenten en de rechtspraak is niet toereikend om procedures en vergunningen voldoende doorgang te laten vinden bij zulke bezwaren. Hiervoor zal geld vrij moeten worden gemaakt in het nieuwe kabinetsbeleid. Steeds vaker zien we dat bouwprojecten met nieuwe huurwoningen vertraagd worden door individuele bezwaren. Ook is een verdere vergroting van de planvoorraad nodig gelet op deze risico’s van vertraging”

Stijgende bouwkosten groot risico voor realisatie betaalbare huurwoningen
Een andere belangrijke factor zijn de bouwkosten die al jaren hard stijgen. Volgens cijfers van het CBS stegen de gemiddelde bouwkosten voor een nieuwbouwwoning met 5,8% ten opzichte van augustus vorig jaar en met 4,4% ten opzichte van januari 2021. Sinds het najaar van 2020 wordt die stijging hoofdzakelijk veroorzaakt door materiaalkosten: deze lopen momenteel harder op dan de loonkosten bij de bouw van woningen. De groei van de materiaalkosten bedroeg 7,5% ten opzichte van januari dit jaar, terwijl de loonkosten gemiddeld met 1,2% stegen. De snel stijgende materiaalkosten zijn een gevolg van de vraag naar bouwmaterialen en de achterliggende productie als gevolg van de coronacrisis. Een situatie waarin de materiaalkosten harder stijgen dan de loonkosten is sinds de hausse van voor de kredietcrisis niet meer voorgekomen. Uit eerder onderzoek van Capital Value in 2020 bleek dat 46% van de ontwikkelaars de stijgende bouwkosten als belangrijk knelpunt zien voor de bouw van nieuwe woningen. Marijn Snijders “Door de zeer sterke stijging van de bouwkosten en de onzekerheid over verdere prijsstijgingen kan de bouw van betaalbare huurwoningen in het sociale en middeldure segment op korte termijn in gevaar komen, zeker bij langlopende projecten. Daarnaast kan een regulering van de huurmarkt een verdere negatieve invloed hebben op de haalbaarheid van projecten. We roepen marktpartijen en overheid op om alles in het werk te stellen om de voortgang van geplande nieuwbouw van betaalbare huurwoningen te blijven stimuleren en optimaal samen te werken om een verdere toename van het woningtekort te voorkomen”. 

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.