Recordvolume geïnvesteerd in nieuwbouw huurwoningen, ruim 3 miljard euro niet aangewend

Insights 16 dec 2021

Het investeringsvolume in nieuwbouw huurwoningen is in 2021 naar recordhoogte gestegen. In totaal wordt naar verwachting voor 4,8 miljard euro aan nieuwbouw huurwoningen aangekocht door Nederlandse (64%) en internationale investeerders (36%). Dit blijkt uit een analyse van Capital Value. Het betreft een groei van 8,9% ten opzichte van vorig jaar, toen 4,4 miljard euro in nieuwbouw huurwoningen werd geïnvesteerd. Met de investeringen in 2021 worden 16.700 huurwoningen toegevoegd aan de voorraad. Uit onderzoek van Capital Value blijkt dat het aantal nieuwe huurwoningen nog veel hoger had kunnen zijn als er voldoende aanbod was geweest. Meer dan 3 miljard euro is niet geïnvesteerd doordat er te weinig aanbod was, een gemiste kans van 11.000 nieuwe huurwoningen. 

Totale transactievolume woningbeleggingsmarkt 7,7 miljard euro, aanzienlijk lager dan in 2020
Het totale transactievolume komt in 2021 naar verwachting uit op 7,7 miljard euro. Dat is een daling van 32,5% van het transactievolume in 2020. Deze daling is met name veroorzaakt door de invoering van de verhoogde overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 van 2% naar 8%. Hierdoor hebben veel beleggers hun voorgenomen verkopen voor 2021 al in december 2020 uitgevoerd. De verwachting voor 2022 is dat beleggers meer bestaand bezit zullen gaan verkopen om de portefeuille te verjongen en verduurzamen.

Veel kapitaal voor nieuwbouw onbenut
Uit een analyse van Capital Value blijkt dat er veel meer kapitaal beschikbaar is voor nieuwbouw huurwoningen bij Nederlandse en internationale investeerders dan er nu geïnvesteerd is. In totaal is er in 2021 voor zeker 3,2 miljard euro aan beschikbaar kapitaal niet aangewend voor nieuwe huurwoningen. Dit is een gemiste kans, omdat met dit geld veel kan worden gedaan om het woningtekort in Nederland te verminderen.

Marijn Snijders, directeur Capital Value: “We zien al jaren dat het aantal bouwvergunningen ver onder de benodigde woningbouwproductie ligt. Beleggers hebben veel kapitaal beschikbaar om in nieuwe betaalbare huurwoningen te investeren.. Het is belangrijk dat we deze kans om de woningnood te verminderen niet voorbij laten gaan. We moeten RO procedures versnellen, zodat er snel meer kwalitatief hoogwaardige huurwoningen kunnen worden gebouwd door pensioenfondsen en woningcorporaties. Het voorkomen van gestapelde regelgeving op landelijk en lokaal niveau is daarvoor essentieel. Het is goed nieuws dat de verhuurderheffing wordt afgeschaft waardoor corporaties veel meer ruimte krijgen om te investeren in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. De ambitie van beleggers en corporaties zou moeten zijn om jaarlijks meer dan 25.000 nieuwe huurwoningen aan de voorraad toe te voegen aangezien er ook huurwoningen worden onttrokken door uitponding.”

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.