Regelgeving nieuwbouw: BENG, energielabel en WWS-punten

Insights 3 feb 2021

Per 1 januari 2021 gelden er nieuwe regels voor de vergunningaanvragen van nieuwbouw (BENG). Daarnaast is het vaststellen van het energielabel gewijzigd en telt de gebruiksoppervlakte mee bij het bepalen van de WWS-punten. Graag zetten wij een aantal punten voor u op een rij. 

BENG vervangt de EPC
BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) is gebaseerd op een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken, de Trias Energetica. Het toetsen van de BENG-eisen gebeurt per 1 januari 2021 met de NTA 8800.De energieprestatie bij BENG wordt bepaald aan de hand van drie individueel te behalen eisen: BENG 1: de maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m².jr) BENG 2: het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr) BENG 3: het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)

Energielabel per 1 januari 2021
Per 1 januari 2021 is ook het vaststellen van het energielabel gewijzigd. Het ‘oude’ energielabel is vervangen door een vernieuwd energielabel en laat zien hoe energiezuinig een woning is én welke mogelijkheden er zijn om te verduurzamen. Het energielabel wordt bepaald op basis van BENG 2 eisen: het fossiele energiegebruik van de woning, uitgedrukt in Kilowattuur per vierkante meter uitgedrukt (kWh/m²). De energielabels worden opgesteld door een gekwalificeerd energieadviseur die de woning dient te beoordelen. Oude energielabels hoeven niet te worden vervangen voor nieuwe labels en blijven gewoon geldig tot de geldigheidsdatum die genoemd is op het certificaat. 

Bepalen van WWS-punten
Met het bepalen van het nieuwe energielabel per 1 januari 2021 telt de gebruiksoppervlakte mee. Om te voorkomen dat dit te grote nadelige consequenties had voor de WWS-punten van kleinere woningen zijn er drie verschillende tabellen voor het bepalen van de WWS-punten voor het energielabel: – woningen met een oppervlakte kleiner dan 25m² – woningen tussen 25 m² en kleiner dan 40 m² – woningen vanaf 40 m². Wilt u een toelichting over het nieuwe energielabel en de consequenties voor de WWS-punten, neem dan contact op met een van onze adviseurs. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de websites van de Rijksoverheid: Meer over BENG Meer over het nieuwe energielabel

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.